OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Fredag formiddag dimitterede et hold kiropraktorer fra SDU, da de seks kandidater Julia Haraldsson, Karoline K. Hemmsen, Sarah Knutson, Malene Lorentzen, Cecilie D. Testern og Sofie Thesbjerg fik både tale og deres kandidatbevis af Ole Skøtt, Dekan for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet.

 

Som det bør være ved sådan en begivenhed, var det en festdag i en afslappet atmosfære. Det understregede to af kandidaterne, Karoline Hemmsen og Sofie Thesbjerg i tonen i deres tale til de forsamlede undervisere, familier, mænd og kærester på vegne af hele kandidatgruppen. De nøjedes ikke med at fortælle underholdende om deres vej til…

Læs mere

WFC, World Federation of Chiropractic, har i dag offentliggjort en liste over foreslået læsning til alle i den kiropraktiske profession.

 

Listen er en databank, der samler en række relevante forskningsartikler under et, hvilket giver kiropraktorer en let og overskuelig adgang til de forskellige artikler, som WFC har grupperet i 21 emneområder på læselisten.

 

Projektet ledes af Dr. Greg Kawchuk fra University of Alberta, der er formand for WFC Research Council, og aktuelt er tilknyttet NIKKB som gæsteforsker.

 

- Listen er blot begyndelsen på projektet. Vi er allerede i gang med arbejdet på anden runde, som vil tilføje…

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har 21/1 udsendt en ny national klinisk retningslinje omkring udredning og behandling/rehabilitering af smerter i bevægeapparatet.

 

”Den nye nationale kliniske retningslinje støtter op om, at udredning og behandling/rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet skal være fokuseret og evidensbaseret. Hensigten er at sikre, at udredningsforløbet ikke trækker unødigt ud og forsinker relevant behandling/rehabilitering. Herudover vejleder den nationale kliniske retningslinje om enkelte konkrete behandlings-/rehabiliteringstiltag, der kan forbedre livskvaliteten og forebygge funktionsevnetab” skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside sundhedsstyrelsen.dk. 

 

Du kan læse hele sundhedsstyrelsens artikel om retningslinjen og finde et link til retningslinjen ved at følge dette…

Læs mere

Som et resultat af overenskomsten, der blev indgået den 2. november 2013 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening, fik NIKKB overdraget en række ny driftsopgaver, herunder et projekt omkring diagnosekodning og datafangst.

 

Projektet har som formål at gøre kiropraktor behandlingen endnu mere evidensbaseret og sikre udviklingen i kvaliteten i kiropraktorpraksis ved at tilvejebringe strukturerede data.
Vi har besluttet at indsamle data omkring diagnosekoder som i dag, men også data fra anamneser, undersøgelser og behandlinger i forlængelse af prolapspakke forløbet.

 

Status på projektet er, at vi på nuværende tidspunkt er ved at definere de tekniske snitflader…

Læs mere

Nu har Faglig Kongres 2014 sin helt egen Facebook-side, hvor du kan læse nyheder om kongressen samt opdateringer på kurser, moduler mm.

'Synes godt om' siden her:

 

https://www.facebook.com/kiropraktik2014

Læs mere