BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

På denne side beskrives typisk stillede Spørgsmål og Svar om NIKKB's Billeddiagnostiske enhed og vores serviceydelser, herunder KirPACS:


Konsulentservice:Q:
Er konsulentservicen gratis?
A: Ja. Det er gratis at benytte røntgenkonsulenten for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening.Q:
Kan man kontakte røntgenkonsulent Klaus Doktor direkte?
A: Ja. Klaus Doktor kan kontakte i træffetiden onsdag fra 9-15. Øvrige dage kan han i hastesager kontaktes. Se mere herom under Kontaktinformation i menuen.
Fysikerordning:Q:
Er fysikerordningen på betalingsvilkår?
A: Ja. Benyttelse af fysikerodningen foregår på baggrund af indgået kontrakt om røntgenfysisk tilsyn. Kontakt sekretær Laila Toft Nielsen for yderligere information.Q:
Hvordan kontaktes fysiker Peter Grøn?
A: Den ansvarlige fysiker Peter Grøn kontaktes via sekretær Laila Toft Nielsen. Se mere herom under 'Kontaktinformation' i menuen.Q:
Hvor kan man hente relevant lovstof og bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter?
A: Det kan du hente her og herQ:
Hvordan bliver jeg klogere på testfantom og konstanskontrol?

A: Der har været en række spørgsmål vedr. anskaffelse og brug af testfantom til konstanskontrol af digitale røntgenanlæg. En række klinikker råder allerede i dag over et testfantom, der dog er beregnet til kontrol af analoge røntgenanlæg. Det er dog NIKKB's vurdering, at dette er tilfredsstillende til konstanskontrol af digitale røntgenanlæg, da der her er tale om relative målinger og ikke måling af absolutte værdier. Vi har netop opdateret beskrivelsen af konstanskontrollen (8.2.d) i kvalitetshåndbogen. Ændringen går på placeringen af fantomet, dvs. at der skal blændes ind til et defineret format afhængig af, hvilket fantom man benytter.Q:
Vedr. konstanskontroller og besøg fra Sundhedsstyrelsen?

A: NIKKB har fremsendt information til Sundhedsstyrelsen vedr. vores fremgangsmåde for konstanskontrol via KirPACS. Sundhedsstyrelsen har nu godkendt den af NIKKB beskrevne fremgangsmåde.
Sundhedsstyrelsen vil i begyndelsen spørge til dokumentation (det udfyldte skema fra NIKKB) når de kommer på besigtigelse hos klinikkerne. NIKKB sørger for at sende en kopi af det udfyldte skema til klinikkerne med jævne mellemrum. I skal derfor fremvise det sidst modtagne skema fra NIKKB, når Sundhedsstyrelsen kommer på besøg i jeres klinik næste gang. Såfremt Sundhedsstyrelsen måtte ønske et nyere skema vil NIKKB fremsende dette til Sundhedsstyrelsen på jeres opfordring.Q:
Hvor finder jeg oversigtsskemaer over analoge og digitale kontroller - især om klinikkernes egne forpligtigelser?

A: Begge skemaer hentes her: Analoge kontroller - Digitale kontroller.Q:
Hvornår er kravet om statuskontrol af diagnostiske monitorer blevet indført, og hvornår trådte det i kraft (dato og årstal)?

A: Kravet om kontrol af de diagnostiske monitorer har været i lovgivningen siden 1. maj 2000, hvor bekendtgørelsen om brugen af røntgenanlæg til diagnostisk brug trådte i kraft. Det har dog ikke været håndhævet fra Sundhedsstyrelsens side før for ca. to år siden. Da NIKKB oplevede at Sundhedsstyrelsen stillede krav om kontrol af monitorerne i forbindelse med deres besøg, blev det en fast del af statuskontrollerne.Q: Er der krav til tykkelsen af forklæder (blyækvivalenten)?

A: Ja. Såfremt den maksimale spænding på røntgenanlæget ikke overstiger 110 kV skal tykkelsen (blyækvivalent) på forklæderne være mindst 0,25 mm bly.
Hvis spændingen på røntgenanlægget overstiger 110 kV skal tykkelsen være mindst 0,35 mm.

Ovenstående værdier for rørspændingen er den maksimale, som røntgenanlægget kan levere, ikke den maksimale, som benyttes.


Krav til de fantomer, som skal benyttes til konstanskontrollerne af digitale røntgendiagnostikanlæg:

Kravene til konstanskontrol af røntgendiagnostikanlæg er i Danmark anderledes end de fx er i Tyskland. Dette betyder, at hvis man som klinik køber et testfantom, som efter firmaets specifikationer er designet til konstanskontroller af digitale røntgendiagnostikanlæg, kan man ikke være sikker på, at det kan benyttes i Danmark. Et konkret eksempel er, at det spatiale opløsning (stregfantom) ikke er en del af konstanstesten i Tyskland, hvorimod dette er tilfældet i Danmark.

For at udgå fejlkøb, anbefales det klinikkerne at tage kontakt til den ansvarlige fysiker, før man afgiver bestilling på et testfantom. Alternativt, så skal man som klinik sikre sig, at det firma man handler med vil tage fantomet retur, såfremt det ikke lever op til kravene til konstanskontroller af digitale røntgendiagnostikanlæg i Danmark.
KirPACS:Q:
Hvor logger jeg på KirPACS?

A: Du logger altid på KirPACS via vores login-knap, som findes overalt på NIKKB's hjemmeside. Så ved du altid, at du kommer korrekt ind på systemet.Q:
Foreligger der en decideret brugermanual for KirPACS 4.01?
A: Ja. Vi har udarbejdet en grundig brugermanual, hvor du kan få svar på en lang række tekniske spørgsmål. Hent brugermanualen her.


 

Q: Hvad er en DBox og behøver man sådan en?
A:  En DBox er et stykke software, der skal installeres på en PC på klinikken,  hvis man vil se billeder fra andre KirPACS abonnenter og også have mulighed for at uploade CD’rom fra sygehuse – hvis man ikke har en DBox, kan man kun se billeder fra andre klinikker.

 


 

Q: Er det samme muligt med en Mac ?
A: Det er desværre ikke muligt at installere en DBox på en Mac.

 


 

Q: Findes der en installationsmanual for leverandører til DBox?
A:
Ja. Den er netop opdateret - hent installationsmanual for leverandører her.

 Q:
Kan man brænde cd/dvd af røntgenbilleder fra KirPACS?
A: Ja. Hvis ens computer har det nødvendige hardware og software. KirPACS tillader, at man kan brænde fra brugerfladen.Q:
Er det muligt at få radiologiske vurderinger af røntgenbilleder, der ligger på KirPACS-serveren?
A: Røntgenbeskrivelser: Det er muligt at få en ”second opinion” af røntgenoptagelser udført i kiropraktorpraksis, via to underleverandører. det er danske speciallæger i radiologi, der udfører beskrivelserne. Ifølge overenskomsten er det vederlagsfrit at få foretaget en radiologisk vurdering af klinikkens billeder. Den vederlagsfri ordning omfatter maximalt 10% af klinikkens røntgenoptagelser.


 
Q:
Er pladsen på KirPACS virkelig ubegrænset?
A: Ja. Vi garanterer, at der altid er plads til alle billeder.Q:
Kan man se klinikkens røntgebilleder på alle pc'er, når man først er abonnent?
A: Ja. Man kan tilgå klinikkens røntgenbilleder på KirPACS på alle pc'er, der har internetforbindelse.Q:
I opkoblingsinstruksen omtales en unikt AE Titel (AET). Hvad er det?
A: Et unikt AET navn er et særegent kaldenavn (typisk med store bogstaver), der identificerer klinikken og klinikkens røntgenudstyr over for KirPACS.Q:
Hvis man anskaffer en computer med en Windows 64 bit version, vil Clear Canvas fortsat fungere?
A: Clear Canvas vil typisk være installeret på en Windows 32 bit version computer. Det er således den version, som hidtil er anvendt. Nu kommer en del nye computere med en Windows i 64 bit version. Det betyder, at Clear Canvas skal opgraderes til en 64 bit version. Se Brugermanual for klinikker v4.01.


Q: Kan man installere Clear Canvas på mere end en PC?
A: Ja, man kan installere Clear Canvas på alle de PC’er man ønsker, ved at bruge et af nedenstående link:
 
Link til 32 bit version:   http://www.kirpacs.dk/pacs/download?type=cc
Linkt til 64 bit version:  http://www.kirpacs.dk/pacs/download?type=cc64Q:
Jeg har anskaffet mig en ny computer og nu fungerer Clear Canvas ikke!
A: Check eventuelt om der er installeret en 64 bit version af Windows. Hvis dette er tilfældet skal der installeres en ny version af Clear Canvas. Hvis DBox er installeret i klinikken skal Clear Canvas sættes op, som på den computer den eventuelt erstatter.Q:
Er det muligt at ændre på den placering, hvor ClearCanvas automatisk lagerer billeder på ens computer - fx væk fra C: drevet?
A: Ja, det er muligt. Her er fremgangsmåden (der er på engelsk):

There is a way to change the Filestore location without installing the workstation to a different path:

Open the Windows Services console (run services.msc);
Stop the ClearCanvas Workstation Shred Host Service;
Browse to the Workstation installation folder (e.g. C:\Program Files\ClearCanvas\ClearCanvas Workstation);
Open ClearCanvas.Server.ShredHostService.exe.config in the text editor of your choice (e.g. Notepad, NotePad++);
Look for the "LocalDataStoreServiceSettings" XML node (it should be around 2/3 of the way down).

It should look something like:


As you can see, these are relative file paths (to the ClearCanvas Workstation installation folder);

Update the folder paths to point to the folder you wish (e.g. D:\Filestore,  D:\badfiles)

Note:  You may also want to change the "DicomServerSettings" on the line below, as there is a relative path for InterimStorageDirectory=".\dicom_interim";

Save the config file;
Restart the ClearCanvas Workstation Shred Host Service.

Note:  If you did not create the new folders, they will be automatically created once the service starts.

If you had images in the original FileStore (in the installation folder), you can manually move them to your new filestore, however, the workstation will not know about them until you perform the following:

Ensure the above config changes were made and the shred host service is running.
Close any instances of the workstation.
Browse to the "dicom_datastore" folder (e.g. C:\Program Files\ClearCanvas\ClearCanvas Workstation\dicom_datastore)
Delete the viewer.sdf file.
Make a copy of the empty_viewer.sdf file and rename it viewer.sdf (in the same location).
Launch the workstation.
Reindex the datastore  (Tools -> Utilities -> Reindex Local Data Store).Q:
Hvordan navngives konstanskontroller korrekt, inden de sendes til KirPACS for godkendelse?
A: Det er vigtigt, at billederne, der sendes til KirPACS er navngivet korrekt. Ellers kan systemet ikke genkende filerne, og konstanstesten går tabt.
Under Patientid/cpr.nr. skal der altid kun stå følgende ”00”
Under Patientnavn skal der altid stå følgende: ”konstanskontrol_måned_år” eksempel: ”Konstanskontrol_nov_2011”
Se øvrige eksempler på korrekt og forkert her.Q:
Når jeg logger på KirPACS i enten Internet Explorer eller Firefox, får jeg af og til en fejlmeddelelse, hvor der står "Der er et problem med dette websteds sikkerhedscertifikat" - hvad gør jeg?
A:
Det er en standardmeddelelse fra internettet, der blot fortæller, at sidens certifikat er forældet. Det er risiko-frit at gå videre. Vi arbejder på at løse problemet, så meddelelsen ikke popper op. Q:
Hvordan kan jeg eller mine patienter se de røntgenbilleder, der brændes på en CD?
A:
Når du bærnder filerne (den såkaldte CD.ISO-fil direkte fra KirPACS), så ligges der en DICOM-viewer med på CD'en. Du kan med fordel downloade programmet CDBurnerXP. Det er gratis.Q:
Er det et lovmæssigt krav, at klinikken skal have en diagnostisk monitor?
A: Nej. Det er hverken et krav fra NIKKB eller SIS at man skal have en diagnostisk monitor. Men man skal kunne stille diagnoser på skærmen.
Den eller de skærme, som du vælger at bruge diagnostisk, skal der udføres konstans- og statuskontrol på. Men vi anbefaler at man køber en 2 millioner pixel skærm af høj kvalitet.


 

Q: Skal klinikken selv betale it-firmaet for hjælp ifm opgradering til f.eks windows 10?
A: Ja, det skal de og det vil typisk være det firma, der har installeret DBoxen, der kan hjælpe med det. Det skulle ikke tage mere end ca  halv time og kan som oftest klares remote.

 


 

Q: Skal klinikker, der ikke har røntgenanlæg, betale samme pris for et KirPACS abonnement, som klinikker med anlæg?
A: ja, det er samme pris, (se priser under prisstruktur) da klinikker uden anlæg har adgang til billeder fra alle andre KirPACS abonnenter, hvis de har patientens samtykke. Samtidig kan de anvende alle KirPACS funktionaliteter.

 


 

Q: Bliver beskrivelser også overført?
A: Nej, hverken beskrivelser fra hospitalerne eller kiropraktorerne bliver overført – kun beskrivelser fra NIKKBs second opinion beskrivere bliver overført