Turnus

Kiropraktorernes turnustjeneste er en 1-årig supplerende praktisk uddannelse, som består af en klinisk del, der gennemføres i en uddannelsesstilling samt en kursusdel, der består i gennemførelse af et kursusprogram.

 

Kalender

Lovgrundlaget for turnusuddannelsen er Bekendtgørelse om kiropraktorers turnustjeneste.

Bekendtgørelsens regler uddybes i Målbeskrivelse for turnustjeneste

Læs mere om baggrund og regler på: www.danskkiropraktorforening.dk/turnus

Information vedrørende autorisation og selvstændigt virke kan indhentes fra Sundhedsstyrelsen

 

  

Kvalitetsreform 2011-12

 

DKF og Uddannelsesrådet for kiropraktorers turnustjeneste gennemførte i 2011 og 2012 en kvalitetsreform af turnusuddannelsen. Første skridt var udarbejdelsen af en ny målbeskrivelse, hvormed man bl.a. indførte et obligatorisk uddannelsesprogram med logbog, som det kendes fra lægernes kliniske basisuddannelse. Siden er der udviklet faste procedurer for evaluering og administrationen af selve turnuskurserne er overgået til NIKKB. Obligatoriske kurser i brug af logbogen er tillige indført for tutorer.

 

For at Sundhedsstyrelsen kan give tilladelse til selvstændigt virke skal uddannelsesprogrammets logbog være udfyldt af tutor og turnuskandidat og godkendt af Turnusudvalget efter endt turnustjeneste. Ved oprettelsen af nye turnusansættelser sendes det sammen med andet relevant materiale til klinikken, men det kan også downloades herunder.

 

Endelig har turnusuddannelsen sin egen netklynge på Basecamp, der anvendes til at dele casebeskrivelser før hver turnusweekend og som kan fungere som et lukket diskussionforum. Nye turnuskandidater inviteres til netklyngen ved begyndelsen af deres turnusansættelse.

 

Spørgsmål: Kontakt Mathilde Lerche på turnus@nikkb.dk 

 

Materialer

 

Uddannelsesprogram for turnus (logbog)


Case-liste


Vejledning til brug af case-lister

 

Vejledning til brug af Basecamp

 

Vejledning til at skrive caserapporter