OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

På denne side kan du hente presse- og informationsmateriale fra NIKKB - og downloade relevante publikationer:

Logo, grafik og fotos
Grafik og fotos til brug for pressen til tryk og skærm.

Brochurer
Download relevante brochurepublikationer fra NIKKB.

STATUS
Download STATUS/årsberetninger fra NIKKB.

Kommunikationsstrategi 2011-2014
På denne side kan du læse NIKKB's kommunikationsstrategi.