Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

Kalender

REGISTRERING AF EFTERUDDANNELSE
Kiropraktorerne er i gang med at udvikle en model for systematisk efteruddannelse. Det er aftalt med regionerne i Landsoverenskomst om Kiropraktik, der trådte i kraft 1. april 2017 og gælder 3 år frem.

 

Den systematiske efteruddannelse har til formål at sikre et højt, fagligt niveau på tværs af kiropraktorpraksis og starter op i 2018 med krav om registrering af efteruddannelsesaktiviteter for kiropraktorer i overenskomsttilmeldte klinikker.

 

Der er altså ikke aftalt minimumskrav til antallet af timer eller dage, men blot krav om at registrere efteruddannelsesaktiviteter inden for denne overenskomstperiode (2017-2020).

 

Derudover tager den udgangspunkt i fem kerneområder (kommunikation, diagnostik, patientforløb, behandling og ny viden) udarbejdet af en arbejdsgruppe, som har bestået af klinikere, repræsentanter fra DKF, NIKKB, SDU, Rygcenter Middelfart og regionerne.

 

LÆS MERE OM INDHOLD OG RETNINGSLINIER HER

 


 

REGISTRERINGSMODUL
I december 2017 lanceredes et modul der kan foretage den overenskomstpligtige registrering af efteruddannelsesaktiviteter og hvori, der kan søges kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved efteruddannelse på hverdage. Tilmelding til NIKKB-kurser og andet foregår i samme modul.

 

Alle kiropraktorer kan oprette sig i systemet og registrere deres efteruddannelse. Registreringen er obligatorisk for kiropraktorer tilknyttet klinikker med overenskomst.

 

ALLE efteruddannelsesaktiviteter (fra 1. januar og frem) kan/skal registreres - ikke kun aktiviteter relateret til NIKKB. 
 

Primo 2019 foretages evaluering af registreringerne, indfasningen, godkendelsesprocesserne samt kvalitetssikring af den systematiske efteruddannelse.

 


 

KOM I GANG MED REGISTRERINGEN
Du skal allerførst have en brugerprofil til nikkb.dk oprettet efter 1. januar 2018 med anvendelse af NemID. Har du ikke det, så se vejledning til at oprette brugerprofil HER

 

Du logger ind på ”min side” på nikkb.dk. I menuen ”selvregistrering” registrerer du eksterne efteruddannelseskurser – både fra forhåndsgodkendte og ikke forhåndsgodkendte udbydere. Se vejledning hertil HER

 

NIKKB kurser vil automatisk blive overført til din registreringsrapport, når kurset er afholdt. Øvrige eksterne kurser vil fremgå, når de er ”godkendt”. Godkendelsesprocedureren er under udvikling i 2018.

 

Du kan altid se alle dine registreringer – godkendte, som ikke godkendt – i menuen ”mine kurser”.