OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

NIKKB samarbejder med en lang række forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt foreninger, der relaterer til kiropraktik og klinisk biomekanik i hele verden.

Dansk Kiropraktor Forening

Syddansk Universitet

Det Nationale Indikatorprojekt

Danske Regioner

The Society for Back Pain Research