OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Instituttet ledes af en udpeget bestyrelse på 4 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af Dansk Kiropraktor Forening og 2 medlemmer af Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Herudover er væsentlige interessenter som Dansk Kiropraktor Forening, Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Region Syddanmark, Syddansk Universitet, European Chiropractors' Union og patientforeningen Kiropraktik & Sundhed også repræsenteret.

NIKKB ledes i det daglige af en ansat administrerende direktør, Henrik Wulff Christensen, der også er forskningsleder.