OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender


NIKKB's bestyrelse er sammensat af følgende:


Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark, rep. Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Karsten Uno Petersen (formand)

Kiropraktor, rep. Dansk Kiropraktor Forening
Lone Kousgaard Jørgensen (næstformand)

 

Chefkonsulent, Region Syddanmark, rep. Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Mikael Harild


Kiropraktor, rep. Dansk Kiropraktor Forening
Michael Christensen

 

Rapportering af god fondsledelse:
Rapportering af god fondsledelse NIKKB 2015