Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

Forside til tab 2018

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling sker altid elektronisk på: www.nikkb.dk

Der udfyldes én tilmelding pr. kursus pr. deltager. Se tilmeldingsfristen under det enkelte kursus. Husk altid at have dine personligeoplysninger korrekt opdateret, da f.eks. arbejdsskiveroplysninger på fakturaen importeres herfra.

Betalingen foregår online med kreditkort i betalingsmodulet i forbindelse med tilmeldingen.

Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding eller betaling, er du meget velkommen til at kontakte efteruddannelsesenheden – se kontaktoplysningerne nedenfor.

Vær opmærksom på, at du, som endelig bekræftelse på din tilmelding, kun modtager en faktura pr. e-mail. 

Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder NIKKB sig ret til at prioritere kiropraktorer først. Ved overtegning oprettes en venteliste.

KOMPENSATIONSORDNING
Kiropraktorfonden har løbende bevilget midler til en forsøgsordning med delvis kompensation for økonomiske tab ved deltagelse i NIKKB's efteruddannelse på hverdage. Ordningen har været en del af den nye overenskomstaftale.

Ordningen gælder kiropraktorer i praksissektoren. Ansatte kiropraktorer skal dele kompensationen med deres klinikarbejdsgiver, som mister omsætning ved den ansattes fravær. 


FORPLEJNING OG INDKVARTERING
Ved særlige behov omkring måltider og indkvartering i øvrigt, bedes du selv kontakte kursusstedet og træffe en aftale.

AFMELDING

Afmelding skal ske skriftligt pr. brev eller e-mail til NIKKB – se kontaktoplysningerne nedenfor.

  • Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales hele kursusgebyret.

  • Ved afmelding senest 2 uger før kursets start tilbage- betales halvdelen af kursusgebyret.

  • Ved senere afmelding tilbagebetales kursusgebyret ikke.


Kursustilmeldingen er personlig. Ved afmelding kan pladsen ikke nødvendigvis videregives til anden person fra samme klinik.

ÆNDRINGER

NIKKB forbeholder sig ret til ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted som indhold.


KURSUSMATERIALE
Program, deltagerliste m.m. fremsendes pr. e-mail ca. 1 uge før kursusstart.


KONTAKT 
Efteruddannelsesenheden, e-mail: efteruddannelse@nikkb.dk