Efteruddannelse

EFTERUDDANNELSE FOR KIROPRAKTORER

NIKKB udbyder efteruddannelse inden for områderne: Kommunikation, Diagnostik, Patientforløb, Behandling og Ny viden.

Fokus

VORES KURSER

NIKKB præsenterer spændende kurser hvert år.
Klik på kataloget herunder og læs mere.

katalogforside til orange tab

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding og betaling sker altid elektronisk på: www.nikkb.dk  Du skal have en brugerprofil med tilknyttet NemID for at kunne tilmelde dig. 

Der udfyldes én tilmelding pr. kursus pr. deltager. Se tilmeldingsfristen under det enkelte kursus. Husk altid at have dine personlige oplysninger på din profil korrekt opdateret, da f.eks. arbejdsskiveroplysninger på fakturaen importeres herfra.

Betalingen foregår online med kreditkort i betalingsmodulet i forbindelse med tilmeldingen.

Vær opmærksom på, at du, som endelig bekræftelse på din tilmelding, kun modtager en faktura pr. e-mail.

Hvis du har problemer med den elektroniske tilmelding eller betaling, er du meget velkommen til at kontakte efteruddannelsesenheden – se kontaktoplysningerne nedenfor.

Hvis et kursus er overtegnet, forbeholder NIKKB sig ret til at prioritere kiropraktorer først.
Ved overtegning oprettes en venteliste.


FORPLEJNING OG INDKVARTERING
Kursusgebyret er som oftest inklusiv forplejning i løbet af dagen. Se den enkelte kursusbeskrivelse.
Forplejning i øvrigt og indkvartering kan som regel tilvælges i forbindelse med tilmelding. Ved særlige behov omkring måltider - allergener m.v. bedes du give besked allerede ved tilmelding. Ved særlige behov omkring indkvartering i øvrigt, bedes du selv kontakte kursusstedet og træffe en aftale.

AFMELDING

Afmelding skal ske skriftligt pr. e-mail til NIKKB – se kontaktoplysningerne nedenfor.

  • Ved afmelding inden tilmeldingsfristens udløb tilbagebetales hele kursusgebyret.

  • Ved afmelding senest 2 uger før kursets start tilbagebetales halvdelen af kursusgebyret.

  • Ved afmelding mindre end 2 uger før kursets start tilbagebetales kursusgebyret ikke.


Kursustilmeldingen er personlig. Ved afmelding kan pladsen ikke videregives til en anden person.

ÆNDRINGER

NIKKB forbeholder sig ret til ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted som indhold samt aflysning af et kursus.

KURSUSMATERIALE
Program, deltagerliste m.m. fremsendes pr. e-mail ca. en uge før kursusstart.

SYSTEMATISK EFTERUDDANNELSE
NIKKB kurser registreres automatisk som systematisk efteruddannelse i registreringsmodulet efter kurset er afholdt. Hvilket kerneområde, og hvor mange timers efteruddannelse et kursus er sat til, kan ses under det enkelte kursus. Du skal naturligvis deltage i alle timer/dage for at få det givne antal efteruddannelsestimer registreret.

KONTAKT 
Efteruddannelsesenheden, e-mail: efteruddannelse@nikkb.dk