OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

På denne side kan du hente vores logo og relevante pressefotos:


Logo NIKKB - .jpg-format


Foto af bestyrelsesformand
- .jpg-format

Foto af direktør - .jpg-format