FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Kliniske retningslinjer bliver i disse år udarbejdet i stort tal.

Formålet med dem er at sikre en ensartet behandling af højeste faglige kvalitet, uanset hvor i landet patienten befinder sig og hvilken sundhedsfaglig person vedkommende henvender sig til. Basis for hver enkelt retninglinje er videnskabelig evidens og bedste praksis på området.

 

DSKKB står bag flere publikationer, men også Nationale kliniske retningslinjer (NRK) under Sundhedsstyrelsen har udgivet eller er i gang med at udgive retningslinjer af stor relevans for de praktiserende kiropraktorer, og nogle af dem bliver til med kiropraktorer centralt placeret i udarbejdelsen af anbefalingerne.

 

De mest interessante har vi linket direkte til nedenfor, sammen med et alment link til NRK, hvor der er adgang til de øvrige udgivelser samt information om igangværende og kommende projekter.

 

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne

Sundhedsstyrelsen har for nylig offentliggjort en række anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme, som medfører nedsat funktionsevne. Læs anbefalingerne ved at klikke her:

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hovedpinesygdomme

 

Behandling af lumbal spinalstenose

Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at patienter kan tilbydes en pladsskabende operation (dekompression af spinalkanalen), hvis symptomerne bliver for invaliderende samt tilbud om træning under vejledning.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Ikke-kirurgisk behandling af nyopståede uspecifikke nakkesmerter

Retningslinjen anbefaler, at patienter med nyopståede uspecifikke nakkesmerter altid får information og rådgivning om sygdommen. En tryghedsskabende information om sygdommens forløb, prognose samt faresignaler bør være gennemgående. Derudover bør patienten opfordres til at opretholde normal fysisk aktivitet.

Bestil pdf-version af Retningslinjen

Hent Quick Guide

 

Ikke-kirurgisk behandling af hofteartrose (slidgigt i hoften) og genoptræning efter total hoftealloplastik (THA)

National Klinisk Retningslinje der indeholder fem anbefalinger vedrørende patienter med hofteartrose og tre anbefalinger for genoptræning efter THA – operation med indsætning af kunstigt hofteled.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Behandling af nyopståede lænderygsmerter

Anbefalingerne er bl. a. at opfordre patienten til at fortsætte sit daglige liv på trods af smerterne, at tilbyde patienterne individuelt tilpasset patientuddannelse for at give denne mere viden og bedre forståelse for smerterne og at tilbyde fysisk træning

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Ikke-kirurgisk behandling af nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)

Anbefalingerne er bl.a. at opfordre patienten til normal fysisk aktivitet, tilbyde superviseret øvelsesterapi, retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol samt at tilbyde manuelle ledmobiliserende teknikker.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

Behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati) 

Ikke-kirurgisk behandlingesmuligheder ved nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen.

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick Guide

 

 

Lumbal nerverodspåvirkning

Undersøgelse og behandling med udgangspunkt i kiropraktorpraksis (Udarbejdet i samarbejde med DSKKB)

Hent de kliniske retningslinjer

Hent fakta-ark med en kort oversigt 

 

 

Smerter i bevægeapparatet

Udredning og behandling/­rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick guide

 

 

Udvalgte skulderlidelser

Indeholdende en række anbefalinger for diagnoserne impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, herunder

  • den diagnostiske værdi af kliniske tests og billeddannende undersøgelser
  • effekten af forskellige træningsmetoder og behandlingslængde overfor andre ikke-kirurgiske behandlinger
  • effekten af træning overfor kirurgi

Hent de kliniske retningslinjer

Hent Quick guide

 

 

Billeddiagnostiske retningslinjer

Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet (Udarbejdet i samarbejde med DKF)

Hent de kliniske retningslinjer

 

 

Knæartrose

Herunder diagnistik såvel som kirurgisk og konservativ behandling

Hent de kliniske retningslinjer

 

 

Nakkebesvær (BEMÆRK: NRK er ved at udarbejde retningslinjer vedr. "Nakkesmerter med udstråling til armen" til planlagt udgivelse i maj 2015)

Kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær og -smerter (Udarbejdet af Danske Fysioterapeuter)

Hent de kliniske retningslinjer

Hent kort version

 

 

Øvre gældende og kommende retningslinjer 

Nationale Kliniske Retningslinjer (NRK)