FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse, også kaldet Kiropraktorfonden, uddeler midler til forskningsprojekter inden for kiropraktik og klinisk biomekanik samt midler til efteruddannelse og kvalitetsudviklingsprojekter i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, der beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling inden for dette område.

Ansøgningsfristerne er hvert år 1. marts og 1. september. Der holdes møde i fonden i henholdsvis april og oktober, hvor indkomne ansøgninger behandles.

 

Kiropraktorfonden medfinansierer ligeledes ph.d.-uddannelsesstillinger og professorater samt tilvejebringer finansieringen til NIKKB via midler fra kiropraktorerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i fællesskab.

Du kan læse om ansøgningsfrister og m.m. om Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse (Kiropraktorfonden) HER