FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

NIKKB og Dansk Kiropraktor Forening har flere måder, hvorved vi kan understøtte ambitioner om at forske.

NIKKB's Forskerspire-midler
Forskerspirepuljen på NIKKB giver os mulighed for at yde økonomisk og faglig støtte til personer, som har lyst til at stifte bekendtskab med forskning.
Puljen skal være med til at sikre, at kiropraktorer med lyst til og mod på at gå ind i forskningen, også får muligheden. Det vil være med til at skabe et bredere forskningsmiljø, hvilket med tiden vil komme hele professionen til gode. Vi har på NIKKB mange ideer til yderligere forskningsprojekter og gode muligheder for at vejlede yngre forskere. Vi er således altid interesserede i at indgå i en konstruktiv dialog med interesserede potentielle forskere.

Internationale stipendier
Ved Kiropraktorfonden har det været muligt at søge om midler til udførelse af udenlandske forskeres forskning ved en dansk forskningsinstitution via indstiftelsen af et internationalt forskningsstipendium, Danish Chiropractic Research Stipend.

Formålet med stipendiet er blandt andet at knytte tættere bånd mellem danske og udenlandske forskningsmiljøer, herunder at understøtte udenlandske forskeres medvirken til at opbygge og videreudvikle et vidensmiljø i Danmark.

OBS: Det internationale stipendie er midlertidigt stillet i bero frem til 2017.

Læs mere her