BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

BESØG AF SUNDHEDSSTYRELSEN (SIS)b_roentgenfotos

Hvad gør jeg, når Sundhedsstyrelsen (SIS) kommer på besøg i min klinik?

Klik her og læs, hvad du skal gøre før, under og efter et besøg

Tabel: Information om stråledoser 

Kalender

Ifølge røntgenbekendtgørelserne fra 2018 skal der til ethvert røntgenanlæg til undersøgelse af patienter være tilknyttet en medicinsk fysisk ekspert (ansvarlig fysiker), der er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

 

I overenskomsten fra 2000 mellem Dansk Kiropraktor Forening og Sygesikringen er det besluttet, at NIKKB kan tilbyde røntgenfysisk assistance og røntgenkonsulenttjeneste til danske kiropraktorer i forbindelse med efterlevelsen af kravene i den nationale lovgivning.

 

Den Billeddiagnostiske Enheds medicinsk fysiske ekspert er Peter Sigerseth Grøn, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Han er ansvarlig over for Sundhedsstyrelsen (Statens Institut for Strålebeskyttelse) for, at de lovpligtige kontroller med dit røntgenanlægs etablering og drift (modtage-, status- og konstanskontroller) gennemføres og vurderes. Det er klinikkens ansvar, at et af de firmaer, der er godkendt af den medi-cinsk fysiske ekspert, foretager de dele af kontrollerne, som klinikken ikke selv kan foretage.

 

Fysikerordningen giver desuden den enkelte klinik mulighed for at overlade det meste af konstanskontrol-lerne til den Billeddiagnostiske Enhed på NIKKB. Dette gør sig også gældende i forhold til patientdosismå-linger og dosisberegninger. Med i fysikerordningen følger også hjælp og rådgivning i forbindelse med ind-køb af og etablering af nyt røntgenudstyr.

 

Fysikerordningen drifter desuden den del af KirPACS, som giver et overblik (via KirPACS klinik cockpit) over samtlige kontroller, patientdosismålinger osv. Dette gør det nemmere for den enkelte klinik at bevare overblikket fx i forbindelse med akkreditering.

 

Fysikerordningen giver desuden hjælp og rådgivning før og efter de regelmæssige besøg fra Sundhedsstyrelsen.