BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB BILLEDDIAGNOSTIK

NIKKB's billeddiagnostiske enhed tilbyder bl.a. konsulenttjeneste, røntgenfysisk tilsyn og KirPACS.

Fokus

KIRPACS 3.0 ER EN REALITETb_roentgenfotos

NIKKB har forenklet KirPACS, hvilket betyder, at der bl.a. er mulighed for radiologisk vurdering og adgang til klinikkens eget cockpit.

 

 

Kalender

Ifølge røntgenbekendtgørelsen fra 1998 skal der til ethvert røntgenanlæg til undersøgelse af patienter være tilknyttet en af Sundhedsstyrelsen godkendt fysiker.

I overenskomsten fra 2000 mellem Dansk Kiropraktor Forening og Sygesikringen er det besluttet, at NIKKB kan tilbyde røntgenfysisk assistance og røntgenkonsulenttjeneste til danske kiropraktorer.

Den Billeddiagnostiske Enheds ansvarlige fysiker Peter Sigerseth Grøn, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, er ansvarlig overfor Sundhedsstyrelsen for, at de lovpligtige kontroller med dit røntgenanlægs etablering og drift (modtage-, status- og konstanskontroller) gennemføres og vurderes. Det er klinikkens ansvar, at et af de firmaer, der er godkendt af den ansvarlige fysiker, foretager de dele af kontrollerne, som klinikken ikke selv kan foretage.