FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Den seneste forskningshandlingsplan for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik dækker perioden 2012-2016. Det er den tredje i rækken siden 1990, og den første der er skrevet på engelsk – direkte til de internationale forskningsmiljøer. Den nye handlingsplan vil styrke vores position som internationalt center for forskning, kvalitetsudvikling og vidensformidling inden for kiropraktik, idet fokus er på forskningsområder, hvor NIKKB har tradition for forskning af høj kvalitet. Støtten fra de danske kiropraktorer og Danske Regioner har givet den nødvendige stabilitet og kontinuitet over årene, og vi er taknemmelige for deres fortsatte støtte.

For at kunne udvikle evidensbaseret kiropraktisk praksis, således at vi maksimerer vores bidrag til det danske sundhedsvæsen, har vi brug for mere viden om kiropraktorer og patienter med muskuloskeletale lidelser. Derfor lægger denne plan endnu mere vægt på praksisbaseret forskning via NIKKB’s netværk af kiropraktiske forskningsklinikker. Vigtigst af alt er at forske i, hvordan kiropraktorer mest effektivt kan bidrage til forebyggelse af muskuloskeletale lidelser. Derfor fokuserer NIKKB stærkt på epidemiologisk forskning og forskning i forebyggelse. Vi behøver også viden om, hvordan kiropraktorer yderligere kan bidrage til at dække den danske befolknings behov i sundhedsvæsenet. Derfor har vi fokus på væsentlige kliniske områder, hvor NIKKB gennem årene har drevet forskning med succes: rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter og slidgigt i hoften. Til det formål vil vi fortsat både fastholde eksisterende og opbygge nye samarbejdsrelationer både i og uden for Danmark. For eksempel vil den nylige etablering af kiropraktiske forskningsinstitutioner i Norge og Sverige styrke professionens forskningsprofil i de nordiske lande væsentligt.

I 2010 fejrede NIKKB sit 20 års jubilæum. Siden 1991 har NIKKB forskere publiceret mere end 300 peer-reviewed artikler, bogkapitler og rapporter. NIKKB har i dag en god blanding af senior- og juniorforskere såvel som en understøttende infrastruktur. I 2013 flyttede NIKKB til lokaler på Syddansk Universitet i Odense og blev dermed del af et særdeles dynamisk, tværfagligt miljø. Det vil i årene fremover i høj grad forbedre vores muligheder for at gennemføre de mål, der er sat i denne plan, men vores uafhængighed er fortsat den samme.

Med denne nye forskningshandlingsplan forpligter vi os til at fortsætte NIKKB’s stærke tradition for at producere konkret og relevant forskning i samarbejde med vore partnere, med det formål at forbedre udviklingen af den kiropraktiske profession, og i sidste ende forbedre helbredet for mennesker med muskuloskeletale lidelser.

Den nye forskningsstrategi kan rekvireres gratis ved henvendelse til NIKKB på: forskning@nikkb.dk

Du kan også downloade en web-udgave her.

God læsning.

Henrik Wulff Christensen
Direktør og forskningsleder på NIKKB