Turnus

Kiropraktorernes turnustjeneste er en 1-årig supplerende praktisk uddannelse, som består af en klinisk del, der gennemføres i en uddannelsesstilling samt en kursusdel, der består i gennemførelse af et kursusprogram.

 

Kalender

Rammevilkårene for tutorer sorterer under DKF.

Det gælder eksempelvis godkendelse som tutor, turnuskandidatens ansættelsesforhold og til en vis grad formidlingen af kontakt mellem kandidater, der søger turnusansættelse, og interesserede klinikker.

Ligeledes formidles den økonomiske støtte til ansættelse af turnuskandidater i klinikkerne herfra.

 

Yderligere oplysninger herom kan findes via DKF's Turnussektion

 

 

NIKKB varetager afholdelsen af de obligatoriske kurser for tutorer, som består af to dele:

1) Gennemgang af logbogen v/Janni Bang

2) MUS – Den udviklingsunderstøttende Samtale v/Anette Havstein Eriksen

Logbogsgennemgangen afholdes to gange om året i marts og august, mens MUS-kurset kun udbydes til august.

 

Bemærk venligst, at kurset kun er obligatorisk, hvis man ikke tidligere har deltaget i det i dens nuværende form. Det vil i praksis sige siden logbogens indførelse.

Kommende kurser er fastlagt til: 

Onsdag den 19. august 2020 kl. 9.00-16.30 i NIKKB's Mødelokale 3 på SDU
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 9.00-11.30 i NIKKB's Mødelokale 3 på SDU

Økonomiske relationer mellem NIKKB og den enkelte tutor begrænser sig til opkrævning af betaling for turnuskandidatens forplejning under selve kurserne. 


For tiden betales kr. 2.750,- for forplejningen under alle møder afholdt på SDU, herunder to af de tre turnusweekender, samt omtrent kr. 2.800,- for den tredje turnusweekend, der afholdes som internat. Den nøjagtige pris for internatweekenden ligger først fast, når arrangementet er endeligt planlagt.