Med 675 projektdeltagere i det praksisbaserede projekt om forløb af lændesmerter, er mere end to tredjedele af målet nået.

Deltagerne svarer flittigt på ugentlige sms’er, de der har været med længst har nu svaret i 33 uger.

Der udsendt opfølgende 3-måneders skemaer til over 400 deltagere, og godt 75 % har returneret deres besvarelse.

uge19