FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Kortlægning af lændesmerter i primærsektoren

Af Lise Hestbæk og Alice Kongsted
Seniorforskere på NIKKB

De seneste måneder har ovenstående været travlt optaget med at planlægge NIKKB’s hidtil største praksis-baserede projekt. Det består dels af en afdækning af forløb af lændesmerter hos patienter i både kiropraktorpraksis og almen praksis og dels af et projekt vedrørende diagnostisk klassifikation af lændesmerter blandt kiropraktorpatienter.

Det forventes, at ca. 40 praktiserende læger inddrages i projektet, mens 45 kiropraktorer på 17 klinikker, tilknyttet ”Enheden for kiropraktisk praksis-forskning” ved NIKKB (KIP), har givet tilsagn om deltagelse.

I kiropraktordelen udføres en standardiseret og temmelig omfattende undersøgelse på i alt ca. 1000 lændepatienter. På baggrund heraf stilles en mekanisk diagnose som fx diskogene smerter, SI-ledssmerter eller mekanisk dysfunktion i lænden. Første skridt er, at alle kiropraktorerne deltager i en kursusdag. Derefter får de besøg på klinikken, så spørgsmål, der opstår, når projektundersøgelsen skal bruges på virkelige patienter, kan afklares. Ud over undersøgelsesfund registreres en lang række oplysninger om bl.a. karakteren af symptomer, generelt helbred, håndtering af smerter og arbejdsforhold. Patienterne modtager behandling som vanligt og følges fra NIKKB gennem 1 år med spørgsmål om symptomer, psykologiske forhold, fysisk funktion og kontakter til alle aktører i sundhedsvæsnet. I almen praksis indsamles tilsvarende oplysninger på 800 patienter som i kiropraktordelen, men her gennemgår patienterne ikke den standardiserede undersøgelse. Der indkommer altså data fra i alt 1800 lændepatienter i primær praksis, der følges tæt i et år. De første patienter blev inkluderet i slutningen af september.

Projektet vil afdække forløbet af lændesmerter hos patienter, der henvender sig i primærsektoren, og blandt meget andet give mulighed for at se på, hvad der er afgørende for om rygsmerter får et langt og kompliceret forløb. Baseret på kiropraktordelen vil der skabes viden om betydningen af den diagnostiske klassifikation, bl.a. om den giver mulighed for en mere målrettet information til patienten om forventet forløb.

Fysioterapeut Heidi Eirikstoft er ansat som projektmedarbejder på kiropraktordelen. Kiropraktorerne Lisbeth Hartvigsen og Anne Mølgaard Nielsen forventes indskrevet som ph.d.-studerende, mens kiropraktor Christina Nielsen tilknyttes som praktisk medhjælp, mens hun planlægger sit masterprojekt baseret på data fra projektet. Projektet ledes af seniorforsker Lise Hestbæk (almen praksis) og seniorforsker Alice Kongsted (kiropraktor praksis). Projektgruppen består desuden af professor Charlotte Leboeuf-Yde og seniorforsker Peter Kent fra Rygforskningen på Rygcenter Syddanmark samt professor Werner Vach, Clinical Epidemiology Group ved Freiburg Universitet.

Projektet er finansieret af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse og IMK Almene Fond.