FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Hvor der er vilje, er der vej, og covid-19 kunne i dag ikke forhindre kiropraktor Melker Johansson i at forsvare sin ph.d.-afhandling ”Physical behaviour and risk factors for cardiovascular disease in different age groups and during leisure and work”, selv om det var under ekstraordinære omstændigheder. På grund af forholdsreglerne i forbindelse med coronavirus blev ph.d.-forsvaret afviklet online.

 

Det afholdt dog ikke Melker Johansson fra at levere et kompetent forsvar. Han indledte sit forsvar med give et overblik over, hvilke studier, der er inkluderet i afhandlingen og baggrunden for studierne i afhandlingen og metoderne brugt for at nå frem til resultater og konklusioner. Melker Johansson fastslog bl.a., at ca. 30 % af alle mennesker på verdensplan (29 % i Danmark) ikke er aktive nok. Der er derfor i risikogruppen for hjertekarsygdomme.

 

Efter overblikket gennemgik Melker Johansson de 3 studier, der er inkluderet i afhandlingen. Blandt andet forklarede han forbindelsen mellem alder og fysisk aktivitet og forbindelsens indflydelse på risikofaktorer for hjertekarsygdomme samt paradokset mellem fysisk aktivitet i fritiden og fysisk aktivitet i arbejdstiden, inden han gik videre til en diskussion af resultaterne af data og en konklusion.

 

Overordnet konkluderer Melker Johansson, at en rask gå- eller cykeltur i fritiden mindsker risikoen for hjertekarsygdomme samt at højintens fysisk aktivitet i fritiden med tid til restitution er sundere end lavintens fysisk aktivitet uden tid til restitution på arbejdspladsen.

 

Efter gennemgangen af sin ph.d.-afhandling svarede Melker Johansson på spørgsmål fra opponenterne og andre deltagere i ph.d.-forsvaret, inden han blev tildelt sin ph.d.-grad. Herfra skal lyde et stort tillykke til Melker Johansson med ph.d.-graden.