FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

 

Systematisk viden om utilsigtede hændelser i forbindelse med kliniske undersøgelser er en manglevare, ikke mindst hvor det drejer sig om ældre patienter.


Som en del af et studie, hvor kroniske nakkepatienter på eller over 65 år blev randomiseret til hhv. manipulationsbehandling, træning hjemme og superviseret genoptræning og hjemmeøvelser, har man derfor undersøgt antallet, alvoren og arten af utilsigtede hændelser, som skete under behandlingsforløbet.


Af de 194 patienter for hvem de relevante oplysninger foreligger, svarer 130 eller 67%, at de har oplevet ikke-alvorlige utilsigtede hændelser, heraf 65 (33%) at det er sket to eller flere gange. Hovedparten af hændelserne var af muskuloskeletal art såsom forværrede nakkesmerter, muskelømhed etc.


For de alvorlige hændelsers vedkommende kunne én knyttes direkte til behandlingsforløbet, idet vedkommende faldt under en superviseret øvelse, otte alvorlige hændelser skønnedes ikke at have relation til behandlingsforløbet, mens det for én utilsigtet hændelse ikke kunne afgøres, hvorvidt det var tilfældet eller ej.


Modsat hvad man måske kunne have forventet viste manipulationsbehandling sig ikke at udløse flest utilsigtede hændelser. Mens denne gruppe godt nok oplevede knap dobbelt så mange utilsigtede hændelser som dem, der alene trænede hjemme, var tallet for gruppen med superviseret hjemmetræning således tre gange så stor som for de hjemmetrænende.


Konklusionen fra forskerne bag artiklen er, at utilsigtede hændelser i langt overvejende grad ikke er alvorlige, og at de forekommer så hyppigt, navnlig ved behandling af ældre patienter, at der snarere end utilsigtede hændelser i snæver forstand er tale om normale reaktioner på træning og behandling. Disse reaktioner bør derfor diskuteres med især ældre patienter ved planlægningen af deres behandlingsforløb.

 

Maiers M, Evans R, Hartvigsen J, Schulz C, Bronfort G. Adverse events among seniors receiving spinal manipulation and exercise in a randomized clinical trial. Manual Theraphy 2014 Oct 14 [Epub ahead of print].

Bestil artiklen