FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Funktionel neurologi (FN) er en behandlingsmetode, der bliver tilbudt af en del kiropraktorer, men der findes umiddelbart ikke tilfredsstillende evidens for hverken effekt eller fordele ved funktionel neurologi i den videnskabelige litteratur, konkluderer to forskere fra Université Paris-Sarclay i Frankrig i en ny artikel med titlen Unravelling functional neurology: a critical review of clinical research articles on the effect or benefit of the functional neurology approach i Chiropractic and Manual Therapies.

 

I artiklen har de to forskere, Anne-Laure Meyer og Charlotte Leboeuf-Yde, gennemført en kritisk litteraturgennemgang af artikler fra tre videnskabelige tidsskrifter for blandt andet at undersøge, om der er evidens for kliniske effekter eller fordele ved funktionel neurologi. De fandt ni artikler, der opfyldte kriterierne for deres litteraturgennemgang.

 

En vægtig grund til, at der ikke findes nogen evidens for brugbarheden af FN er kvaliteten af den forskning, der er udført omkring FN. Alle ni artikler havde mangler i udformningen og metodikken i de studier, der lå bag artiklerne, og kvaliteten og rapporteringen af studierne i artiklerne var generelt så dårlig, at det var svært at få en fuld forståelse af, hvad funktionel neurologi går ud på og umuligt at finde tilfredsstillende evidens for effekten eller fordelene ved de afprøvede behandlingsmetoder, der bruges i funktionel neurologi. Anne-Laure Meyer og Charlotte Leboeuf-Yde uddeler i deres kritiske litteraturgennemgang drøje hug til forskerne bag artiklerne og slutter deres artikel med at konkludere, at

 

”Tidsskriftet FNRE, der har en særlig interesse i FN, indeholder kun få kliniske forskningsartikler indenfor området. Ydermere er det åbenbart, at der i løbet af fem år og 24 numre af tidsskriftet ikke er publiceret nogen metodisk brugbare studier om effekten og fordelene ved FN-tilgangen.”

 

De studier, artiklerne beskrev, inddrog både børn og voksne med og uden sygdomssymptomer og undersøgte forskellige interventioner, der bestod af både enkelte og flere stimuli af forskellig art, som alle siges primært at stimulere områder i hjernen. De tilstande, studierne beskæftiger sig med er bl. a. problemer med at koncentrere sig, hyperaktivitet, autisme, synsforstyrrelser, hjerneskade og migræne.

 

Funktionel neurologi er baseret på den opfattelse, at områder af hjernen er forbundet til specifikke dele af kroppen og at helbredelige skader på nervesystemet, især i hjernen, er grunden til en mængde sygdomme i kroppen. Bestemte grupper af beskadigede neuroner i eksempelvis lillehjernen kan påvirkes positivt af forskellige stimuli, bl. a. manipulation, men også kostvejledning, massage og træning af hjernen. Men der er altså endnu ingen evidens for, at behandlingsmetoden har nogen effekt.

 

Læs hele artiklen her: https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-018-0198-7