FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Manipulationsbehandling anvendes i stigende grad til behandling af børns nakke- og rygsmerter til trods for at der ikke er nogen evidens for effektiviteten af behandlingen hos børn. Det anbefales generelt som en behandlingsmulighed for voksne med nakke- og rygsmerter og forskellige typer af behandlere tilbyder manipulation enten for sig selv eller i kombination med andre behandlingsmetoder, f.eks. rådgivning, øvelser og bløddelsbehandling.

 

I et nyt studie var formålet at fastslå hvor effektiv manipulation sammen med andre behandlingsmetoder er på antallet af tilbagevendende nakke- og rygsmerter hos børn i alderen 9-15 år.

 

I studiet konkluderer en gruppe forskere fra SDU, Rygcenter Syddanmark og NIKKB, at tilføjelsen af manipulation til anden behandling (muskelbehandling, gode råd og øvelser), ikke resulterer i færre tilbagevendende smerteepisoder hos skoleelever med nakke- og rygsmerter. De fandt dog, at begge grupper af børn havde lavere smerte niveau efter 2 uger, og at de børn, der fik manipulationsbehandling, havde større selvrapporteret forbedring end dem, der ikke fik manipulation. Der kan ikke på denne baggrund gives generelle anbefalinger, så valget af en eventuel behandling af nakke- og rygsmerter hos børn skal afhænge af personlige præferencer og andre omstændigheder.

 

Resultaterne kommer fra en randomiseret klinisk undersøgelse (RCT) af 238 skolebørn i alderen 9 – 15 år fra 13 danske folkeskoler fra 2012 til 2014. Data blev indsamlet ved hjælp af sms og kliniske undersøgelser af deltagerne. Deltagerne blev fordelt i 2 grupper der modtog enten rådgivning, øvelser og bløddelsbehandling eller rådgivning, øvelser, bløddelsbehandling plus manipulation efter indikation.

 

Det primære effektmål var antal tilfælde af tilbagevendende nakke- og rygsmerter, der forekom; de sekundære effektmål var varighed af smerte, om der var ændringer i smerternes intensitet og selvrapporteret forbedring rangeret på Global Perceived Effect-skalaen.

 

Studiet er udført af kiropraktor og ph.d. Kristina Boe Dissing fra Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på SDU i samarbejde med lektor på SDU og seniorforsker på NIKKB, Lise Hestbæk, professor på SDU og seniorforsker på NIKKB, Jan Hartvigsen, og professor Niels Wedderkopp fra SDU og Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Lillebælt.

 

Læs hele artiklen her: https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e021358