FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Mette Jensen Stochkendahl, seniorforsker ved Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, har i længere tid været ansat i Sundhedsstyrelsen som fagkonsulent på en ny national retningslinje om behandling af nyopståede lænderygsmerter. Nu er resultatet af arbejdet offentliggjort.

 

Lænderygsmerter er en stor sundhedsmæssig udfordring i Danmark. Et stort antal danskere lever med smerter i lænden eller ryggen, og når man først har oplevet smerterne en gang, er der stor sandsynlighed for, at de kommer igen.

 

Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet en ny national retningslinje med en række anbefalinger til behandlere af smerter i lænden eller ryggen. Retningslinjen retter sig mod voksne over 16 år, der lider af det, man kalder nyligt opståede uspecifikke lænderygsmerter. De defineres som lænderygsmerter, der har varet mindre end 12 uger og i langt de fleste tilfælde kan håndteres af en praktiserende læge, kiropraktor eller fysioterapeut.

 

Retningslinjen består af 10 anbefalinger, der overordnet anbefaler, at behandleren opfordrer patienten til at fortsætte sit daglige liv på trods af smerterne, overvejer at tilbyde patienten individuelt tilpasset patientuddannelse for at give denne mere viden og bedre forståelse af smerterne eller tilbud om fysisk træning og manuel behandling.

 

Ud over kliniske anbefalinger peger retningslinjen på behovet for at styrke forskningen og dermed evidensgrundlaget for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

 

Arbejdsgruppen bag den ny nationale retningslinje har haft et ønske om at skabe større klarhed om, hvilke behandlinger der med fordel kan tilbydes og give mere ensartet behandling på nationalt plan. Til det formål har arbejdsgruppen gennemgået den eksisterende viden omkring effekten af tiltag såsom fysisk aktivitet, patientuddannelse, træning, manuel behandling og farmakologisk smertebehandling på nyopståede lænderygsmerter.

 

Med sin baggrund var Mette Jensen Stochkendahl den rette person til at løfte opgaven som fagkonsulent på retningslinjerne om nyligt opståede lænderygsmerter, og hun har været en nøgleperson i arbejdsgruppen, der har udarbejdet den ny nationale retningslinje. Hun har udført det store tids- og ressourcekrævende arbejde med at samle de mange forskellige input fra de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen samt høringssvarene og sammenskrive retningslinjen.  

 

- Det er en stor styrke for resultatet, at alle de relevante faglige selskaber har været repræsenteret i arbejdsgruppen, og at retningslinjen er baseret på en bred konsensus mellem arbejdsgruppens deltagere. Der har været en fælles forståelse for, at der er behov for bedre og mere ensartet håndtering af patienter med lænderygsmerter, siger Mette Jensen Stochkendahl om sit arbejde med den ny retningslinje.

 

Professor og forskningsleder ved Institut for Idræt og Biomekanik og seniorforsker ved NIKKB, Jan Hartvigsen, har også været glad for at deltage i arbejdet med de ny nationale retningslinjer.

 

- Først og fremmest har det været en udfordring og en stor fornøjelse at være med til at udarbejde disse nationale kliniske retningslinjer, som vil præge rygbehandlingen i Danmark i årene fremover. Kiropraktorerne er blevet styrket i deres tilgang til rygpatienterne: Information, aktivering, manuel behandling og superviseret træning bliver anbefalet mens ekspertgruppen anbefaler imod en række medicinske tiltag, akupunktur og rutinemæssig billeddiagnostik. Mange vil nok undre sig over, at vi ikke anbefaler rutinemæssig stratificering af patienterne ved hjæp af fx STarT Back Tool, men gruppen fandt, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger tilstrækkelig evidens for en effekt på de vigtige outcomes i denne patientgruppe, siger Jan Hartvigsen.

 

Arbejdsgruppen, der har deltaget i udarbejdelsen af NKR om nyopståede lændesmerter, bestod af: Helle Ulrichsen (formand); Anne Keller, Overlæge, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Glostrup; Gilles Fournier, Overlæge, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Frederiksberg Hospital; Jan Hartvigsen, seniorforsker, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik; Jan Nordsteen, Ledende kiropraktor, Ryg- og Genoptræningscenter København, Københavns Kommune; Lone Donbæk Jensen, Afdelingslæge, Arbejdsmedicinsk klinik Aarhus Universitetshospital; Lone Morsel-Carlsen, Specialeansvarlig overlæge, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup; Magrethe Andersen, fysioterapeut, Hartmanns A/S; Martin Bach Jensen, leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, professor ved Klinisk Institut Aalborg Universitet og praktiserende læge, Lægerne Sløjfen, Aalborg Øst; Morten Vaagholt, Praktiserende læge, Klinikken Hvidkildevej.dk; Thorvaldur Skuli Palsson, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi, Apex Fysio og Adjunkt ved institut for medicin og sundhedsteknologi, Aalborg Universitet; Ture Karbo, Afdelingslæge, Rygsektionen, Rigshospitalet.

 

Få adgang til de nationale retningslinjer ved at klikke her: http://www.nikkb.dk/indholdssider/kliniske-retningslinjer

 

Mette tab