FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Et nyt forskningsprojekt, Danish Chiropractic Cohort (ChiCo), som gennemføres af Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik(NIKKB), har modtaget en bevilling på knap 3 millioner kroner fra Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Bevillingen gør det muligt at gennemføre en systematisk indsamling af data fra en stor gruppe patienter med lændesmerter fra danske kiropraktorklinikker.

 

Tue Secher Jensen, kiropraktor, ph.d., seniorforsker på NIKKB og Rygcenter Syddanmark, og Alice Kongsted, kiropraktor, ph.d., seniorforsker på NIKKB og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU er drivkræfterne bag projektet, og de glæder sig naturligvis over bevillingen. Tue Secher Jensen ser store perspektiver i projektet:

 

- Det er et projekt, som har store perspektiver i forhold til at få mere viden om, hvem og hvorfor folk søger hjælp hos kiropraktorer. Vi kan blive bedre til at finde ud af, hvem der bliver bedre og hvem der ikke gør, og hvorfor. Projektet er en stor mulighed for at sætte danske kiropraktorer på verdenskortet.

 

Hvad er ChiCo?

ChiCo-projektet handler om indsamling af data fra en gruppe patienter fra kiropraktorpraksis, som man kan bruge som basis for en række kommende forskningsprojekter med det formål at få svar på en række spørgsmål:

 

Hvilken profil har danske patienter fra kiropraktorpraksis, hvorfor søger de behandling hos netop kiropraktorer og fejler de andet end rygsmerter?

 

Hvilke faktorer er vigtige for at identificere patienter, som er i risiko for sygemelding eller alvorlig sygdom?

 

Hvordan påvirker patientens og kiropraktorens holdninger og forventninger til behandlingen patientens forløb?

 

Hvad er den kliniske værdi af billeddiagnostik og hvilke faktorer er vigtige i forhold til om der foretages røntgen eller henvises til MR-skanning for patienter i kiropraktorpraksis?

 

Største deltagergruppe nogensinde

Deltagerne bliver udvalgt blandt patienter over 18 år, der henvender sig til kiropraktor på grund af et nyt tilfælde af lændesmerter. Med deltagelse af mere end 5000 patienter fra kiropraktorpraksis bliver deltagergruppen den største nogensinde i et projekt med udgangspunkt i kiropraktorpraksis.

 

Projektet vil involvere kiropraktiske klinikker i Region Midtjylland, hvor klinikkerne får en central rolle i dataindsamlingen.

 

Data vil kunne bruges i mange projekter

Dataindsamlingen foregår ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer for alle og SMS for en del af deltagerne, og dataene vil danne basis for at finde svarene på aktuelle og kommende forskningsspørgsmål, der er vigtige for både klinikere og patienter. Deltagergruppen kommer til at danne grundlag for et stort antal forskningsprojekter, der hovedsagligt vil fokusere på lændesmerter, men der vil også være fokus på øvrige muskel- og skeletsygdomme hos disse patienter.

 

- Lændesmerter er den hyppigste årsag til at danskere søger læge, og alligevel et område vi ved forbavsende lidt om. Blandt meget andet giver ChiCo-kohorten os en fantastisk mulighed for at komme til at forstå, hvad patienter forventer når de søger hjælp for rygsmerter – og dermed hvordan vi bedst hjælper dem videre, siger Alice Kongsted.

 

På trods af ordet ”Danish” i titlen er ChiCo et internationalt forskningsprojekt, der involverer en række af de ypperste forskere fra såvel Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, Rygcenter Syddanmark, Australien, Canada, Holland og Storbritannien.