FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

NIKKB er fornemt repræsenteret på Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforums Åben Forskerdag, der bliver afholdt onsdag den 29. april på Trinity Hotel & Conference Centre i Fredericia. Forskerdagen består af workshops om formiddagen og en række taler og foredrag om eftermiddagen.

 

Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder ved IOB og seniorforsker ved NIKKB er medarrangør af formiddagens workshop Bevægeapparatets forskning – ”Store muligheder og store Udfordringer i Region Syd. Formiddagens workshop afholdes dels i auditoriet på Trinity Hotel & Conference Centre og dels i en række mindre lokaler.

 

Desuden bidrager Jan Hartvigsen til workshoppen med et foredrag med titlen ”Bevægeapparatets forskning – ”Store muligheder og store Udfordringer”. Direktør og forskningsleder for NIKKB, Henrik Wulff Christensen præsenterer foredraget ”En profession tager ansvar for forskning i muskel- og ledsygdomme”, seniorforsker og ph.d. Alice Kongsted foredrager om ”Lændesmerter er typisk hverken noget forbigående eller en kronisk smertetilstand” og seniorforsker og ph.d. Mette Jensen Stochkendahl holder et foredrag om ”Omkostningseffektiviteten af kiropraktisk behandling sammenlignet med information hos patienter med muskuloskeletale brystsmerter”. Alle de nævnte foredrag bliver afholdt i auditoriet på Trinity Hotel & Conference Centre og varer 15 minutter.

 

NIKKB seniorforskere og ph.d.er Lise Hestbæk og Tue Secher Jensen og PhD og projektmedarbejder Corrie Myburgh deltager også i workshoppen med nogle lidt kortere oplæg indenfor det overordnede emne. Corrie Myburgh lægger ud med et oplæg med titlen ”Hvad har indflydelse på retrospektiv, selvvurderet opfattelse af at være kommet sig blandt danskere med lændeproblemer? En sammenlignende, kvalitativ undersøgelse”. Senere på formiddagen følger Tue Secher Jensen, der taler om ”Utilization and appropriateness of diagnostic imaging for low back pain among Danish chiropractors”, og Lise Hestbæk, hvis oplæg har titlen ”Patienters kvalitative opfattelse af deres etårige forløb med lændesmerter sammenlignet med forløbsbeskrivelser baseret på ugentlige kvantitative mål.”

 

Efter frokost tager deltagerne hul på det overordnede tema for forskerdagen, ”Brugerinddragelse i forskning”.  Efter velkomsten af Ole Skøtt, dekan ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Per Busk, direktør for sundhedsområdet, Region Syddanmark, byder eftermiddagen på taler af professor Mogens Hørder fra SDU, Carl Porteous fra University College London/University of Edinburgh og professor Kim Hørslev-Petersen fra Hospital og Southern Jutland og Kong X’s Hospital, inden Mogens Hørder leder en åben diskussion som afslutning på eftermiddagens tema og forskerdagen.