FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Fredag den 19. juni forsvarede Steen Harsted sin ph.d.-afhandling ”Motor skills and musculoskeletal disorders among Pre-school Children” med succes, og han blev dermed den 32. kiropraktor til at modtage ph.d.-graden i Danmark.

 

Studiet bag afhandlingen handler om, hvordan man har brugt en markørløs digital teknologi, der optager og registrerer børnenes bevægelser til at studere bevægelsesmønstre og motorik hos børnehavebørn.

 

Baggrunden for studiet var, at mange skolebørn og teenagere døjer med smerter i underekstremitererne, og for nogle bliver smerterne vedvarende og påvirker deres helbred og karriere, når de senere bliver voksne. Derfor var det relevant at undersøge, om det var muligt at identificere forudgående risikofaktorer som f.eks. dynamisk knæ valgus (DKV) tidligere i livet, f.eks. i skolealderen.

 

Formålet med studierne var at identificere en gruppe af såkaldte motion capture variabler, der var valide og anvendelige blandt børnehavebørn, for derefter at bruge variablerne til at skabe et datasæt, der kan danne grundlag for fremtidig prospektiv forskning i risikofaktorer. Over 20 000 målinger har dannet grundlag for Steen Harsteds konklusioner, at når børnehavebørn hopper, lander de yderst forskelligt hver gang, på trods af at de springer på samme måde hver gang. Desuden viste studiet også, at ca. 75 % af alle børnehavebørn lander på en måde, der antyder DKV og at 2 ud af 3 af børnene med mest udtalt DKV er piger.

 

Steen Harsteds ph.d.-forsvar skilte sig ud fra mange tidligere ph.d.-forsvar ved at blive afviklet online på grund af forskellige restriktioner på grund af covid-19. De usædvanlige omstændigheder påvirkede dog ikke Steen Harsted synligt; han gennemførte en sikker præsentation af sin forskning, og efter præsentationen og kompetente svar på spørgsmål fra opponenterne, kan Steen Harsted nu kalde sig ph.d.

 

Tillykke til Steen Harsted med et godt gennemført studie, et sikkert forsvar og med ph.d.-graden.

 

IMG 5893