FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Muskuloskeletale smerter er som bekendt udbredt blandt både unge og gamle, høj såvel som lav, og over hele verden stiger sundhedsudgifterne forbundet dermed drastisk.

Tilbage i 1991 foretog Statens Institut for Folkesundhed en rundspørge blandt knap 6000 tilfældigt udvalgte danskere over 16 år, hvor de fokuserede på smertetilstande i muskler og led. Konkret blev deltagerne spurgt, om de inden for de seneste to uger havde haft smerter eller ubehag i nakke, skuldre, øvre ryg, albuer, lænd, hænder, hofte, knæ og fødder. Det var på den medfølgende smertetegning muligt at markere mere end ét område, ligesom man alternativt kunne anføre ikke at have haft nogen problemer.

Et kohorte-studie ledet af Jan Hartvigsen, NIKKB og SDU, har nu sammenholdt disse svar med oplysninger fra Ydelsesregistret og Landspatientregistret, hvor man har set på graden og omfanget af forbruget af sundhedsydelser gennem 20 år blandt de patienter, der i 1991 angav at have muskuloskeletale problemer et eller flere steder. Resultatet er overraskende idet deltagerne, uanset hvor vedkommende i sin tid angav at have smerter, havde en signifikant øget risiko for behov for sundhedsfaglig hjælp i forhold til de interviewpersoner, som ikke havde problemer, og bortset fra gruppen med skuldersmerter som deres primære gene, tillige en øget risiko for behov for ambulatoriebehandling eller hospitalsindlæggelse. Øget risiko for behov for kiropraktisk eller fysioterapeutisk behandling sås dog kun for personer, der havde angivet nakke- og lændesmerter.

Studiet bekræfter således billedet af, at selv en tilfældigt udvalgt periode med relativt kortvarige muskuloskeletale smerter, uanset hvor de sidder i kroppen, har konsekvenser i det lange perspektiv, her i form af et øget behov for offentlige sundhedsydelser. Yderligere forskning er imidlertid nødvendig for at afdække de mere subtile detaljer i årsagssammenhængene.

Hartvigsen J, Davidsen M, Søgaard K, Roos EM, Hestbaek L. Self-reported musculoskeletal pain predicts long-term increase in general health care use: A population-based cohort study with 20-year follow-up. Scandinavian Jounal of Public Health. 2014 Jul 22. [Epub ahead of print]

Bestil artiklen