FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Det er almindeligt at børn og unge har smerter i benene. Smerterne er hyppige, tilbagevendende og non-traumatiske, og er derfor som oftest andet end forstuvede ankler og knæ. Det konkluderer et nyt studie publiceret i BMC Musculoskeletal Disorders. Det er vigtig information, som klinikere kan bruge til at udbygge deres egen viden og til generel information til børn, unge og deres forældre.

 

Med sine konklusioner læner studiet sig op ad den øvrige forskning vedrørende smerter i over- og underekstremiteter, men det påpeger samtidig, at der er brug for yderligere forskning for at blive endnu klogere på denne type smerter. Yderligere forskning vil blandt andet kunne give svar på, om bensmerter ligner rygsmerter mere end tidligere antaget, og hvordan smerterne opstår.

 

Dataindsamling pr. SMS
Forskerne er nået frem til deres konklusioner efter at have gennemført et 3-årigt kohortestudie af ca. 1000 skoleelever i alderen 8 til 14 år fra Svendborg Projektet.

 

I løbet af de tre år studiet foregik, besvarede de deltagende skoleelevers forældre ugentligt spørgsmål pr. SMS om, hvorvidt børnene havde haft smerter i muskler eller led i den forgangne uge.

 

Hvis forældrene svarede, at deres barn havde haft smerter i nakke, ryg, ben eller arme indgik deres svar som data i studiet, og de blev ringet op af en kliniker, der gennemførte et interview vedrørende smertens opståen. I de tilfælde hvor smerterne ikke bare var forsvundet igen inden telefonsamtalen, blev der aftalt en tid til en klinisk undersøgelse af barnet.

 

Flest smerter i benene    
Cirka halvdelen af børnene havde smerter i benene, hyppigst i knæene, anklerne og fødderne. Derudover viste studiet, at børnene oplevede færre smerter i benene jo ældre de blev.

 

Omkring en tredjedel af de børn der oplevede smerter i benene, havde tre eller flere episoder på et skoleår, og episoderne varede i gennemsnit ca. 3 uger. Desuden oplevede ca. 10 % af eleverne smerter i benene, der varede mere end 12 uger i løbet af et skoleår.

 

Smerter i armene er mindre udbredte
Børnene rapporterede også smerter i armene, men ikke i lige så høj grad som i benene: Cirka 25 % af pigerne og 20 % af drengene klagede over smerter i armene. Smerter i overekstremiteterne skiller sig ud fra smerter i benene ved i højere grad at være traumatisk betingede i både overarm, underarm, hånd, håndled og fingre. Derimod var smerter i skulderen oftest ikke-traumatiske.

 

Smerterne i armene varede for de flestes vedkommende højst en uge, og de var mindre hyppige end smerter i benene: kun en tredjedel oplevede mere end én uge med smerter.

 

Læs hele artiklen her:
Musculoskeletal extremity pain in Danish school children – how often and for how long? The CHAMPS study-DK. Signe Fuglkjær, Jan Hartvigsen, Niels Wedderkopp, Eleanor Boyle, Eva Jespersen, Tina Junge, Lisbeth Runge Larsen, Lise Hestbæk. BMC Musculoskeletal Disorders 2017 https://doi.org/10.1186/s12891-017-1859-8