FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

16. til 19. marts var seniorforsker fra NIKKB Lise Hestbæk og jeg selv sammen med en række andre forskere fra Rygcenter Syddanmark og SDU til Forum for Research in Back Pain in Primary Care XI i Melbourne, Australien. Forum, som konferencen populært kaldes, er en workshopbaseret konference, hvor forskere mødes og diskuterer nye tendenser i forskning og metodemæssige udfordringer. Kort sagt en nørdet forestilling. Deltagerantallet holdes lavt på cirka 200, netop for at man kan få mulighed for at interagere med de andre forskere, som kommer fra hele verden.

Som sædvanlig var konferencen meget intens med cirka 10 timers program hver dag. Temaerne på dette års konference var blandt andet prognoseforskning, kommunikation af forskningsresultater i medierne og pålidelige målinger af forbedring hos rygpatienter. Endvidere var der flere foredrag om status for biologien i rygsmerter, nu hvor vi i snart mange år har haft stor fokus på de psykosociale faktorer.

NIKKB markerede sig fint på konferencen. Lise Hestbæk var inviteret til at holde et længere indlæg omkring registerforskning med baggrund i de danske registre som fx Det Danske Tvillingregister, Bedre Sundhed for Mor og Barn kohorten og de forskellige registre i Danmarks Statistik. Jeg selv var medarrangør af to workshops. Sammen med ph.d.-studerende Roni Evans ledede jeg en workshop, hvor vi diskuterede evidensen for, at det har nogen værdi at spørge patienter ”Hvordan går det”, og sammen med professorerne Danielle van der Windt fra Keele University, England og Raymond Ostello fra Vrije University, Amsterdam ledede jeg en workshop, hvor vi diskuterede forskellige metoder til forskning i diagnose af rygsygdomme, hvor vi jo ikke har så mange pålidelige og valide objektive undersøgelser.

Fra mit forskersynspunkt var konferencen meget vellykket og utrolig inspirerende. I efteråret 2012 skal vi holde Forum XII i Odense, og vi har allerede nedsat arbejdsgrupper, som skal sammensætte det videnskabelige program og arrangere det praktiske omkring konferencen. Jeg selv og seniorforsker, lektor Peter Kent fra Rygcenter Syddanmark bliver værter for konferencen, og den videnskabelige komite har medlemmer fra Danmark, Norge og Sverige.