FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Denne udtalelse har vi desværre hørt et par gange de sidste to et halvt år, hvor KirPACS-systemet har eksisteret. Og ja, der har i nogle tilfælde været bøvl med teknik og it – både hos os og ude i de deltagende klinikker. Men nu er konklusionerne af systemets første leveår draget, og vi har taget kritikken til os og udfordringerne op – og udviklet et helt nyt KirPACS. Med KirPACS 2.0 er der skabt et langt mere fleksibelt system, der er nemt at anvende via et webbaseret, brugervenligt interface – og som indeholder nye omkostningsbesparende funktionaliteter, der kan lette kiropraktorerne i deres daglige arbejde med digital røntgen.

Ny leverandør – nye muligheder
NIKKB har i 2010 og 2011 formandskabet for den arbejdsgruppe, som overenskomstens parter har nedsat for at afdække KirPACS’s tekniske og driftsmæssige udviklingsbehov i de kommende år. Arbejdsgruppen har i fællesskab undersøgt flere forskellige it-systemer i relation til både funktionalitet og pris, og på baggrund af indsamlede data og NIKKB’s erfaringer med driften af KirPACS i den første periode, er der valgt systemleverandør. Vores ønsker og behov var simpelthen løbet fra det oprindelige PACS-system fra AGFA.

Valget af ny systemleverandør er faldet på ScanREAD, der har leveret et system, som lever op til kiropraktorernes nuværende behov, og som samtidig er meget mere økonomisk attraktivt for kiropraktorstanden. Vi har med andre ord fået væsentligt flere funktionaliteter med i løsningen, alt sammen inden for den eksisterende økonomi. Derfor kan vi fortsat tilbyde kiropraktorerne en komplet løsning til arkivering og udveksling af billeder for samme pris som tidligere. Det koster 2.500 kr. om året for ubegrænset lagring af billeder i et ubegrænset antal år. Samtidig har vores abonnenter mulighed for at lade NIKKB forestå dele af den lovpligtige konstanskontrol, hvilket gør kontrolprocedurerne og forpligtelserne for klinikkerne mere enkle. Dataflytning af eksisterende billeder og optagelser fra eget system/modalitet eller fra ekstern host over til KirPACS er ikke del af abonnementet, men vi kan selvfølgelig være behjælpelige med kontakt til en tekniker, der kan forestå flytningen. Dataflytning koster omkring 5.000 kr. som en engangsudgift for samtlige billeder.

Via ScanREAD’s system er KirPACS 2.0 skræddersyet til kiropraktorklinikkernes behov. Foruden selve arkivfunktionen indeholder systemet også en fleksibel og brugervenlig beskriverfunktion. KirPACS kan således tilbyde kiropraktorer at få vurderet og beskrevet deres digitale røntgenbilleder af en radiolog. Dette foregår til en fast pris. ScanREAD’s teleradiologiske løsning er en onlinebaseret webløsning, der til konkurrencedygtige priser og med korte svartider kan give travle kiropraktorer assistance i forhold til faglige second opinions samt til at få beskrevet billeder, der mangler beskrivelser. Systemet er uden startomkostninger og aftalebindinger, hvilket sikrer brugerne både fleksibilitet og fuld kontrol over omkostninger. ScanREAD’s KirPACS-løsning er koblet op til Sundhedsdatanettet, hvilket garanterer datasikkerhed og integrering med alle systemer, og det taler alle DICOM-formater og HL/7. For at sikre let og enkel opkobling til KirPACS 2.0 har vi sammen med ScanREAD udarbejdet nogle korte og præcise retningslinjer, der kan hentes på vores hjemmeside: www.nikkb.dk under menupunktet Billeddiagnostik.

NIKKB’s erfaring på området
Alle, som påtænker at koble sig op til KirPACS, eller som ønsker at digitalisere deres røntgenanlæg, opfordres til at tage kontakt til NIKKB, inden de investerer i nyt røntgenanlæg eller PACS-løsninger. NIKKB har en stor viden og erfaring, når det gælder disse aspekter. Spørg os derfor altid, inden I træffer en beslutning. NIKKB er videnscenter for alle kiropraktorer, og en af vores vigtigste opgaver er bl.a. at sikre kvalitetsudvikling inden for kiropraktik. Vores røntgenkonsulent Klaus Doktor besvarer alle henvendelser og rådgiver gratis og uvildigt om bl.a. investering i nyt udstyr og kvaliteten af røntgenoptagelser.

I det kommende år vil vi fra NIKKB sætte fokus på alle de nye muligheder og serviceforbedringer, som vores nye KirPACS-system giver kiropraktorerne. Vi afholder i den forbindelse en gratis undervisningsdag i det nye KirPACS 2.0. Arrangementet løber af stablen den 13. april 2010, så sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. Alle digitaliserede klinikker vil selvfølgelig modtage en skriftlig invitation.

Pr. dagsdato bruger klinikker fra hele landet allerede KirPACS; tusindvis af billeder er lagret på sikker og forsvarlig vis, og flere klinikker kan berette, at KirPACS nu endelig ER det serviceløft i hverdagen, som vi altid har forestillet os, at det skulle være. Vi sætter stor pris på den fortsatte opbakning, og det er vores målsætning, at alle danske kiropraktorklinikker med tiden skal med under KirPACS’s vinger. Pladsen er ubegrænset. Og sammen med ScanREAD vil vi gøre alt for, at systemet virker. Også i din klinik.