FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Der er megen debat omkring patientsikkerheden ved manipulation af ryggen (SMT) hos børn. Denne kontrovers er af særlig interesse for beslutningstagere, der regulerer sikkerheden ved sundhedsydelser.

 

En gruppe forskere fra Canada har foretaget en hurtig gennemgang af sikkerheden ved SMT hos børn (<10 år). De havde til formål at: 1) beskrive bivirkninger; 2) rapportere forekomsten af bivirkninger; og 3) bestemme, om SMT øger risikoen for uønskede hændelser sammenlignet med andre indgreb.

 

De gennemførte en systematisk søgning efter relevante studier i MEDLINE, CINAHL og Index to Chiropractic Literature. Kvalificerede studier (case rapporter/serier, kohorteundersøgelser og randomiserede kontrollerede forsøg) blev kritisk vurderet og studier af høj og acceptabel kvalitet blev inkluderet i litteraturgennemgangen.

 

25 artikler opfyldte kriterierne for inklusion i studiet og var inkluderet i forskernes syntese. Af disse var 22 sagsrapporter eller case-serier, to var randomiserede kliniske forsøg og en var en kohorteundersøgelse. Studiet antyder, at de fleste bivirkninger er milde (f.eks. øget gråd, ømhed). Den ene sagsrapport beskriver en alvorlig bivirkning (brud på ribbenet hos en 21 dage gammel baby) og den anden en indirekte skade hos en 4 måneder gammel baby. Forekomsten af milde bivirkninger varierer fra 0,3% (95% CI: 0,06, 1,82) til 22,22% (95% CI: 6,32, 54,74). Hvorvidt SMT øger risikoen for bivirkninger hos børn, vides ikke.

 

De canadiske forskere konkluderer, at risikoen for moderate og alvorlige bivirkninger er ukendt hos børn, der behandles med SMT. Det er uklart, om SMT øger risikoen for bivirkninger hos børn <10 år. Der er behov for yderligere forskning for at bestemme forekomsten af bivirkninger forbundet med SMT hos børn.

 

Melissa Corso, Carol Cancelliere, Silvano Mior, Anne Taylor-Vaisey & Pierre Côté: The safety of spinal manipulative therapy in children under 10 years: a rapid review. Chiropractic & Manual Therapies 2020 https://chiromt.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12998-020-0299-y