FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Ændres patientens forventninger til sine muligheder for at komme sig over tid?

 

Adskillige studier har efterhånden set på sammenhængen mellem patientens forventninger og de faktiske forløb af lændeproblemer, men ikke mange har interesseret sig for eventuelle ændringer i disse forventninger.

 

Ved at analysere på en gruppe af 874 patienter kategoriseret i grupper ud fra deres forventninger over en 3-måneders periode fandt en forskergruppe med deltagelse fra NIKKB ud af, at næsten 80% af patienterne havde ret stabile forventninger til deres fremtidige helbredstilstand, hvad enten der så var tale om høje, middel eller lave forventninger. For 15% gjaldt det, at deres forventninger dalede gennem de første 3 måneder af deres episode med rygsmerter, mens en lille gruppes forventninger steg i perioden.

 

Forventningernes niveau og i et vist omfang også eventuelle ændringer heri, afspejlede det faktiske forløb, men forsøget på via analyserne at afgøre "hønen-og-ægget-spørgsmålet", om altså positive forventninger fører til bedre resultat, eller det omvendt er udviklingen i rygsmerterne, der påvirker forventningsniveauet, kunne desværre ikke afgøres entydigt.

 

Resultaterne er publiceret i:
Kamper SJ, Kongsted A, Haanstra TM, Hestbaek L. Do recovery expectations change over time? European Spine Journal. 2014 Jun 10.

Bestil artiken

 

Dette er den anden artikel om patientforventninger. Den første var:
Kongsted A, Vach W, Axø M, Bech RN, Hestbæk L. Expectation of recovery from low back pain- A longitudinal cohort study investigating patient characteristics related to expectations and the association between expectations and 3-month outcome. Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(1):81-90.

Bestil artiklen