FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

En international gruppe af forskere har udarbejdet 17 standarder for diagnosticering og håndtering af komplekse regionale smertesyndromer. Det er nyttig viden for klinikere, der har brug for en opdatering af deres viden på området.
 
 
Forskerne præsenter standarderne i den videnskabelige artikel ”Standards for the diagnosis and management of complex regional pain syndrome: Results of a European Pain Federation task force”.
 
 
De 17 standarder fordeler sig på 8 behandlingsområder: Diagnose, håndtering og henvisning af patienter med komplekse regionale smertesyndromer, forebyggelse, patientinformation og uddannelse, smertehåndtering – medicinering og procedurer, fysisk og erhvervsmæssigt rehabilitering, identifikation af og behandling af bekymring samt behandling på længere sigt. Læs mere via linket herunder
 
 
Standarderne er udarbejdet af Andreas Goebel, Chris Barker, Frank Birklein, Florian Brunner, Roberto Casale, Chris Eccleston, E. Eisenberg, Candy S. McCabe, G. Lorimer Moseley, R. Perez, Serge Perrot, Astrid Terkelsen, Ilona Thomassen, Andrzey Zyluk, Chris Wells (se titler og tilhørsforhold i artiklen)
 
 
Goebel A, Barker C, Birklein F, et al. Standards for the diagnosis and management of complex regional pain syndrome: Results of a European Pain Federation task force. Eur J Pain. 2019. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ejp.1362