FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

For mange mennesker er rygsmerter generende, men for nogle kan de få alvorlige konsekvenser. Risikoen for en langvarig sygemelding stiger, når man har fysisk hårde arbejdsopgaver, og dermed stiger også risikoen for at miste sit job som konsekvens af sygemelding. For ca. 10 % af alle, der rammes af lændesmerter, udvikler smerterne sig til kroniske smerter, der gør dem uarbejdsdygtige med efterfølgende sygefravær og til sidst arbejdsløshed.

 

I langt de fleste tilfælde kan man ikke fastslå en enkelt grund til, at mennesker får ondt i ryggen; smerterne er oftest en kompleks kombination af flere forskellige årsager, men fysisk belastning på arbejdet og arbejdsstillinger er forbundet med risikoen for smerter i den del af ryggen. En gruppe mennesker, der kan opleve alvorlige konsekvenser af rygsmerter, er medarbejdere, der arbejder med fysisk hårde arbejdsopgaver i en virksomhed. Det kan være tunge løft eller forskellige belastende bevægelser af ryggen og akavede arbejdsstillinger, og ny forskning offentliggjort i artiklen Hard Physical Work Intensifies the Occupational Consequence of Physician-Diagnosed Back Disorder: Prospective Cohort Study with Register Follow-Up among 10,000 Workers i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Rheumatology sætter fokus på den problemstilling.

 

Forskerne bag artiklen ser på sammenhængen mellem diagnosticeret ryglidelse, rygsmerter og fysisk aktivitet på arbejde og risikoen for langvarigt sygefravær, og konkluderer, at hvis man har hårdt fysisk arbejde, har man større risiko for, langvarigt fravær fra sit arbejde.

 

De foreslår tiltag for medarbejdere, der udfører hårdt fysisk arbejde, der kan reducere ryglidelsernes indflydelse på en medarbejders mulighed for at passe sit arbejde. Klinikere bør anbefale en passende tilpasning af arbejdsopgaverne, når de bliver opsøgt af en patient med tungt eller fysisk hårdt arbejde, der klager over rygsmerter. Det kan f. eks. ske ved at organisere arbejdet på en anden måde end hidtil: Tilbyde tekniske hjælpemidler som hjælp til tunge løft eller små pauser eller jobrotation, så de tunge opgaver veksler med lettere arbejdsopgaver.

 

Forskerne er nået frem til deres konklusioner ved at gennemføre et kohortestudie af 10 000 medarbejdere i danske virksomheder.

 

Forskningen bag artiklen er udført af cand. scient., ph.d. Emil Sundstrup fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Lars Louis Andersen, professor på Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og adjungeret professor på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. Forskningsartiklen kan læses her: http://dx.doi.org/10.1155/2017/1037051