FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Alice Kongsted, seniorforsker på NIKKB og lektor Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, bliver 1. november 2018 ansat som professor på SDU med særlige opgaver inden for muskuloskeletal forskning i primærsektoren. Alice Kongsted skal styrke SDU’s praksisnære forskning i muskuloskeletal sundhed med fokus på rygsmerter og styrke rekrutteringen og udviklingen af nye forskningstalenter.

 

HVORDAN HJÆLPER VI BEDST RYGPATIENTER I PRIMÆR PRAKSIS?

Ansættelsen af Alice Kongsted som professor styrker forskning inden for et felt, der i den grad har behov for nye løsninger. Det blev for nyligt fremhævet i en artikelserie i det prestigefyldte tidsskrift, The Lancet, som Alice Kongsted var medforfatter på. Lancet-serien påpegede, at rygsmerter er den førende årsag på verdensplan til at mennesker lever med nedsat funktion, og at negative følger af rygsmerter er et voksende globalt problem, der stort set negligeres. Brugen af potentielt skadelige behandlinger, herunder morfin, stiger, mens anbefalede behandlinger ikke kommer ret mange til gode.

 

Etableringen af det nye professorat rammer dermed lige ned i én af vores allerstørste sundhedsmæssige udfordringer. Hovedfokus for Alice Kongsteds forskning er, hvordan patienter med rygsmerter bedst hjælpes i primær praksis. Det omfatter dels at undersøge faktorer af betydning for om patienter udvikler langvarig funktionsnedsættelse, og dels projekter der ser på, hvordan egenhåndtering kan understøttes gennem de tilbud, patienter får i primær praksis.

 

DER MANGLER FORSTÅELSE FOR HVORDAN EFFEKTER AF BENHANDLING FREMKOMMER

- Patientuddannelse, vejledt træning og manuel behandling har positive effekter på rygsmerter, men vi har behov for at forstå mere om, hvordan de effekter fremkommer og hvilke patienter der har glæde af dem, udtaler Alice Kongsted, og fortsætter

 

- Meget tyder på, at man begrænses mindre af sin ryg, hvis man selv oplever at kunne påvirke sine smerter, så patienters forståelse af rygsmerter og udvikling af ”ryg-selvtillid” er noget af det, vi vil fokusere på de kommende år.

 

PROFESSORAT SKAL UNDERSTØTTE REKKRUTERING OG UDVIKLING AF FORSKERTALENTER

Ud over de forskningsrelaterede opgaver og undervisning af instituttets studerende, er det en del af opdraget for det nye professorat at understøtte rekruttering og udvikling af nye forskningstalenter. Til det formål har NIKKB og IOB i fællesskab oprettet NIKKB/IOB forskningsstipendie til prægraduatstuderende.

 

- Vi har brug for at motivere nogle af vores allerbedste studerende til at arbejde med forskning, og vi kan blive bedre til at hjælpe vores ph.d.-studerende på vej mod en forskerkarriere, så de opgaver glæder jeg mig til at tage fat på, fortæller Alice Kongsted.

 

Professoratet er et partnerskab mellem Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) og er støttet af en bevilling fra Kiropraktorfonden, der er et partnerskab mellem Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner under overenskomsten mellem de to parter.

 

Alice Kongsteds tiltrædelse markeres officielt med et fælles tiltrædelsesseminar for hende og professor på IOB, Bart Koes, 14. november kl. 15.00 i Auditorium o100, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

 

FAKTA OM ALICE KONGSTED

Alice Kongsted er uddannet kiropraktor fra SDU i 1999, og var dermed del af den første årgang kiropraktorer uddannet i Danmark. Hun er den første danskuddannede kiropraktor, der ansættes som professor.

 

Alice Kongsted har publiceret mere end 60 videnskabelige artikler i samarbejde med et stærkt netværk af danske og internationale kolleger. Hun underviser bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende, og har holdt en lang række kurser og foredrag for klinikere. Aktuelt underviser Alice Kongsted bl. a. på projektet GLA:D® Ryg, der uddanner kiropraktorer og fysioterapeuter i at levere patientuddannelse og vejledt træning til patienter med lændesmerter.

 

Alice Kongsted er medlem af Editorial Board for tidsskriftet ”Chiropractic and Manual Therapies” og Associate Editor på ”BMC Musculoskeletal Disorders”. Hun har desuden været meget aktiv i Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af fire nationale kliniske retningslinjer for behandling af nakke- og rygproblemer.

 

ak 2013