FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

1. april 2012 træder nye retningslinjer for visitation og henvisning for behandling af impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk cuff-ruptur i kraft.

Visitationsretningslinjerne er udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen, der i samarbejde med ledende klinikere har udarbejdet nye retningslinjer for visitation og henvisning til behandling for impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk cuff-ruptur.

Retningslinjerne gælder for alle nyhenviste patienter til operation efter den 1. april 2012.

Hent retningslinjerne her

Kilde: Dansk Kiropraktor Forening