Torsdag d. 27. januar afholdt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kandidatafslutning for de nye kiropraktorer, hvor bl.a. NIKKB's efteruddannelseschef Claus Dam Nielsen holdt festtale.

NIKKB ønsker tillykke med kandidatgraden og håber selvfølgelig, at flere af jer vil gå forskervejen.

NIKKB har bl.a. mulighed for at understøtte forskerambitioner via vores Forskerspireprogram.