FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyligt opstået lumbal radikulopati (diskusprolaps i lænden).

 

Den nationale retningslinje indeholder en række centrale budskaber/anbefalinger til fysioterapeuter, kiropraktorer og læger i primærsektoren.

 

”Formålet med de nationale kliniske retningslinjer er at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb og vidensdeling på tværs af sektorer og faggrupper samt prioritering i sundhedsvæsenet. Det er forventningen, at denne retningslinje vil føre til et mere ensartet og evidensbaseret
behandlingstilbud til patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning i kraft af anbefalinger til de sundhedsprofessionelle i de situationer, hvor der skal træffes konkrete beslutninger om behandlingstiltag undervejs i patientforløbene på tværs af sektorer”, skriver Sundhedsstyrelsen i de nationale retningslinjer.

 

Retningslinjerne indeholder 10 centrale budskaber, der anbefaler fysisk aktivitet, superviserede øvelser og manuelle ledmobiliserende teknikker frem for eksempelvis akupunktur, MR-scanning og injektion til ikke-kirurgisk behandling af patienter med lumbal radikulopati (diskusprolaps i lænden).

 

Den nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med lektor og fysioterapeut Per Kjær fra Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet som faglig konsulent og pennefører. Jan Hartvigsen, professor og forskningsleder på IOB og seniorforsker på NIKKB og Alice Kongsted, lektor på IOB og seniorforsker på NIKKB, har siddet med i arbejdsgruppen.

 

- Anbefalingerne ligger perfekt til kiropraktorer, som de praktiserer og er indplaceret i Danmark. Ydermere bakker de op omkring prolapspakken, kommenterer Jan Hartvigsen den nationale kliniske retningslinje.

 

Han og Alice Kongsted vil i de næste måneder arbejde på at orientere om den nye retningslinje.

 

- NIKKB har planlagt et roadshow her i vinter/forår, hvor Alice Kongsted og jeg vil tage rundt til regionerne og fortælle om denne retningslinje. Vi vil give de fremmødte materiale som de kan bruge til at kommunikere den til f. eks. praktiserende læger i form af et brev, slides til foredrag og svar på eventuelle (kritiske) forventelige spørgsmål.

 

Få adgang til de nationale retningslinjer ved at klikke her: http://www.nikkb.dk/indholdssider/kliniske-retningslinjer