FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Latentklasseanalyse


En forudsætning for at kunne målrette forskellige behandlingstyper til forskellige grupper af patienter er, at vi ved, hvad de væsentlige forskelle mellem patienter er. Særligt ved uspecifikke smertetilstande eller patienter, hvis diagnose på anden måde er vanskelig at stille, er det en udfordring at kategorisere patienter hensigtsmæssigt.


Ved hjælp af automatiseret mønsterkendelse kan man via computerprogrammer identificere grupper (clustre) af patienter, der på tværs af en række faktorer har ensartede karakteristika. Der findes adskillige metoder til at identificere clustre, og en gruppe forskere med tilknytning til NIKKB og Rygcenter Syddanmark har sammenlignet tre af dem – SPSS TwoStep CA, Latent Gold LCA og SNOB LCA. Formålet var at bedømme, hvor gode de tre programmer er til at identificere velafgrænsede patientgrupper, hvor stabile deres resultater er, og endeligt hvor brugervenlige de er.


Resultatet for konstruerede datasæt med kendte clustre indbygget var, at alle tre metoder til fulde kunne identificere kendte undergrupper og fordele individer på dem. Datasæt hentet fra virkelige patientforløb medførte imidlertid en vis variation metoderne imellem med hensyn til antallet af identificerede grupper, men reproducerbarheden af resultaterne var for alle tre programmer upåklagelig.


Samlet set bedømte forskergruppen Latent Gold til at være det mest anvendelige af de tre programmer, når graden af præcision og brugervenlighed blev sammenholdt, om end andre metoder kan passe bedre til andre typer af data.


Kent P, Jensen RK, Kongsted A. A comparison of three clustering methods for finding subgroups in MRI, SMS or clinical data: SPSS TwoStep Cluster analysis, Latent Gold and SNOB. BMC Medical Research Methodology 2014, 14:113.

Bestil artiklen her