FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Patienter med uspecifikke brystsmerter udgør omtrent halvdelen af alle akutte indlæggelser på hospitalernes hjerteafdelinger.  Det har tidligere været antaget, at det var relativt sikkert at sende disse patienter hjem igen efter indlæggelsen, da risikoen for at blive ramt af et hjertetilfælde inden for kort tid formodedes at være lille.


Denne antagelse har Mette Jensen Stochkendahl testet i samarbejde med bl.a. hjertelæger på Odense Universitetshospital.  Forskergruppen har undersøgt om måling af blodgennemstrømningen i hjertet hos patienter med uspecifikke brystsmerter kan bruges til at forudsige fremtidige hjertetilfælde. Resultaterne viste, at det var sikkert at sende de fleste patienter hjem. En lille gruppe havde dog nedsat blodgennemstrømning i hjertet, og denne gruppe havde 7 gange højere risiko for hjertetilfælde end patienter med normal gennemstrømning. Undersøgelsen viste også, at de kliniske fund, som normalt bruges til at forudsige risikoen for hjertetilfælde ikke kunne bruges til at identificere gruppen af højrisikopatienter.


Patienterne blev fulgt over en 4-årig periode, og resultaterne er baseret på data om hospitalsindlæggelser fra Landspatientregistret, som et af de på verdensplan unikke danske registre. Registrene gør det muligt at følge store grupper af personer over lang tid og dermed bestemme f.eks. risici for fremtidige sygdomme, uden at kompromittere personernes anonymitet.


Studiet var en del af et større projekt om forskellige typer af undersøgelse og behandling af patienter med uspecifikke brystsmerter, og det udmøntede sig i denne omgang i en forskningsartikel i det fremtrædende internationale tidsskrift International Journal of Cardiology. I en kommende artikel har forskergruppen brugt data fra Sygesikringsregistret til at beskrive de økonomiske konsekvenser af at tilbyde kiropraktisk behandling til en undergruppe af patienterne.


Stochkendahl MJ, Mickley H, Vach W, Aziz A, Christensen HW, Hartvigsen J, Høilund-Carlsen PF. Clinical characteristics, myocardial perfusion deficits, and clinical outcomes of patients with non-specific chest pain hospitalized for suspected acute coronary syndrome: A 4-year prospective cohort study. International Journal of Cardiology. 2015;182:126-131.

 

Læs abstract

Bestil artikel

 

Mette Jensen Stochkendahl