FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Kiropraktorer og fysioterapeuter har igennem 2018 haft mulighed for at blive certificeret i GLA:D® Ryg behandlingsmetoden via et antal certificeringskurser på Syddansk Universitet. Nu har professor Per Kjær og de øvrige forskere bag GLA:D® Ryg publiceret en artikel, der dokumenter udviklingen, teorien og evidensen bag behandlingsformen. Artiklen kan man læse på BMC Musculoskeletal Disorders hjemmeside via linket herunder.

 

Kliniske retningslinjer anbefaler patientuddannelser, rådgivning omkring at fortsætte med at være aktiv og gå på arbejde og træning for at hjælpe mennesker med konstante eller tilbagevendende rygsmerter med selv at håndtere smerterne.

 

GLA:D® (Godt Liv med Artrose i Danmark) for knæ og hofter er en måde at implementere anbefalingerne; ca. 36.000 patienter er registreret som brugere af GLA:D®, og mange har oplevet en nedgang i smerte på ca. 27 %, en forbedret funktionsevne, formindsket forbrug af smertestillende medicin og der har været et fald i antallet af mennesker, der blev sygemeldt på grund af smerter i knæ og hofter. Den succes, som GLA:D® har opnået førte til efterspørgsel efter et tilsvarende behandlingsprogram for rygsmerter. GLA:D® Ryg er baseret på GLA:D®; udgangspunktet er det samme, og i den aktuelle artikel præsenterer forskerne en grundig dokumentation af udviklingen af GLA:D® Ryg.

 

Artiklen er opdelt i fire sektioner. Sektion 1 beskriver rationalet for GLA:D® Ryg, sektion 2 beskriver målene for behandlingen, sektion 3 fortæller om behandlingen opbygning og teorierne samt evidensen bag behandlingsmetoden, mens man i sektion 4 får et overblik over det endelige indhold af behandlingsforløbet.

 

GLA:D® Ryg er et enestående program til gruppebehandling på grund af den tætte integration af patientuddannelse og træning. Desuden er det en generisk behandlingspakke, der kan implementeres i forskellige sundhedssystemer. Det er baseret på den bedste tilgængelige evidens for behandling af mennesker med vedvarende eller tilbagevendende rygsmerter, og alle uddannelses-, trænings- og kognitive tilgangene er blevet evalueret i utallige kliniske tests og er blevet vurderet til at være effektive.

 

Udlandet har også fået øjnene op for GLA:D®-tilgangene til behandling af knæ, hofter og ryg. GLA:D® er allerede blevet implementeret i Canada, Australien og Kina, og det er planen, at GLA:D® Ryg skal introduceres i Canada i den nærmeste fremtid.

 

GLA:D® Back group-based patient education integrated with exercises to support self-management of back pain - development, theories and scientific evidence. Per Kjaer, Alice Kongsted, Inge Ris, Allan Abbott, Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen, Ewa M. Roos, Søren T. Skou, Tonny Elmose Andersen and Jan Hartvigsen. BMC Musculoskeletal Disorders 2018  https://doi.org/10.1186/s12891-018-2334-x