I samarbejde med Audit Projekt Odense og Rygcenter Syddanmark er der nu kommet gang i også at inkludere patienter fra lægepraksis i projektet om forløb af lændesmerter.

Indtrykket efter den første uge, er at lægerne har taget godt imod projektet, og at patienterne er positive over for deltagelse.

Gennem den løbende kontakt med projektdeltagerne oplever vi, at rygpatienter gerne vil bidrage til at skabe ny viden, selv om det kræver en indsats at være med.

Som med så meget andet, blegner nyhedens interesse dog noget, og samlet bruges der i nærheden af to arbejdsdage pr. uge på at kontakte nye deltagere for at afklare eventuelle spørgsmål og ringe til dem ,der har været med et stykke tid og påminde om at besvare sms’er og sende spørgeskemaer retur.

Så projektet holder såvel klinikere som projektmedarbejdere, forskningssekretær og forskere godt beskæftiget.


uge8