FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2016 er vores primære forskningsområder epidemiologisk forskning og forskning i rygsmerter, muskuloskeletale brystsmerter, slidgigt samt forebyggelse.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2012-2016

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2012-2016.

Læs den her

Kalender

Forskerne bag NIKKB og Forskningsenheden for Almen Praksis’ kolikprojekt besøgte onsdag formiddag børneafdelingen på OUH. Mødet skabte grobund for et samarbejde med afdelingens læger, der lyttede med interesse til orienteringen om projektet.

 

NIKKB’s adm. direktør og forskningsleder Henrik Wulff Christensen, tovholder og seniorforsker Lise Hestbæk og projektleder og læge Lise Vilstrup Holm besøgte onsdag børneafdelingen på OUH for at orientere lægerne på børneafdelingen om kolikprojektet, der i øjeblikket er i gang med at rekruttere deltagere.

 

- Vi havde fået lov at komme og fortælle om projektet, fordi vi synes, det er hensigtsmæssigt, at de hører fra os, at vi kører et projekt med spædbørn. De ser jo også ind i mellem kolikbørn på børnemodtagelsen og en sjælden gang under indlæggelse, derfor ville vi gerne fortælle dem om, hvad projektet omhandler, og naturligvis også have feedback rent fagligt, fortalte projektleder Lise Vilstrup Holm efterfølgende om besøget.

 

Hun tog fra mødet med personalet på børneafdelingen med en god fornemmelse, for de tre NIKKB’ere blev positivt modtaget og lyttet til på mødet.

 

- De var rigtigt positivt indstillede overfor projektet. De var meget interesserede i at få undersøgt, om der er en effekt af kiropraktisk behandling, fordi de også oplever, at mange af de børn de ser, har været til kiropraktor, fortsatte Lise Vilstrup Holm.

 

Mødet var kommet i stand på initiativ fra forskerne i kolikprojektet, der ønskede at holde et mindre informationsmøde med de læger, som er i kontakt med de mindste børn på afdeling H i deres dagligdag. Men lægerne opfordrede til, at deltagerkredsen blev udvidet til alle læger på afdelingen, og derfor blev Henrik Wulff Christensen, Lise Hestbæk og Lise Vilstrup Holm inviteret til et morgenmøde på børneafdelingen, hvor alle lægerne var til stede.

 

- Vi aftalte, at hvis vi er i tvivl om nogle af børnene, der deltager i kolikprojektet, f. eks. hvis vi har mistanke om mælkeallergi, må vi godt kontakte børneafdelingen og få børnene direkte ind på afdelingen. Det er et rigtig flot tilbud, for det ligger ellers i projektet, at børnene skal via egen læge først.

 

- Lægerne vil også gerne være med til at henvise børn til projektet. Vi drøftede mulighederne, for læger på H1 og i børnemodtagelsen ser sommetider børn, der måske lider af kolik. I børnemodtagelsen møder lægerne af og til børn, hvor tingene er kørt op i en spids derhjemme. Hvis lægerne ikke finder, at der er en sygdom til grund for, at børnene græder, men at det er kolik, har børneafdelingen ikke noget tilbud. I den situation vil de gerne være med til at dele nogle pjecer ud, så det er vi meget positive overfor.

 

Rekrutteringen af deltagere i kolikprojektet har nu været i gang en lille måned, og Lise Vilstrup Holm er godt tilfreds med interessen for projektet blandt forældre, men mindre godt tilfreds med antallet af rekrutterede børn.

 

- Antallet af henvendelser er ikke så dårligt i forhold til, at vi gerne skulle nå op på 30 børn i pilotfasen, der er sat til at vare seks måneder, men problemet har været, at hovedparten af de forældre, der ringer, allerede har været ved kiropraktor. De har hørt om projektet og vil gerne bidrage til forskningen, og de vil så måske gerne skifte over til kiropraktorerne i vores projekt, og det duer ikke. Den største udfordring bliver at fange forældrene, inden de har været til kiropraktor med deres børn, konstaterer Lise Vilstrup Holm og fortsætter jagten på børn, der kan deltage i projektet. Hun har efterhånden været på besøg i de fleste kommuner på Fyn og krydser nu fingre for, at indsatsen begynder at bære frugt.