FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Næsten en tredjedel af alle voksne danskere lider af generelle hypermobile led, en arvelig tilstand der kan føre til både muskel- og skeletsmerter. Mennesker med generelle hypermobile led besidder en overdreven evne til at forlænge sine led ud over den normale rækkevidde for bevægelse. Det ses især hos gymnaster, svømmere, balletdansere og musikere.

 

Et nyt studie foretaget af forskere fra SDU og NIKKB har blandt andet undersøgt forbindelsen mellem hypermobile led og andre muskel- og skeletsygdomme og desuden set på, om hypermobile led og skuldre påvirker livskvaliteten for patienterne. Det har vist sig, at hypermobile led og skuldre øger risikoen for øvrige smerter og skader i muskler og led i overkroppen og fibromyalgi.

 

Når hypermobile led har forbindelse med smerter i muskler og led i overkroppen, er det ofte i hænder og håndled, men smerterne kan være hvor som helst i bevægeapparatet, og for mange patienter stiger risikoen for at blive ude af stand til at udføre normale aktiviteter. Begrænsningerne i aktiviteterne kan i sidste ende føre til nedsat livskvalitet.

 

Omfanget af generelle hypermobile led iblandt danskerne er ny viden. Den nye viden om generelle hypermobile led er relevant for kiropraktorer, der bør tage hypermobile led med i betragtning, når de undersøger patienter, der klager over muskelsmerter flere steder i kroppen.

 

Generalised joint hypermobility and shoulder joint hypermobility, – risk of upper body musculoskeletal symptoms and reduced quality of life in the general population. Birgit Juul-Kristensen, Lasse Østengaard, Sebrina Hansen, Eleanor Boyle, Tina Junge, Lise Hestbaek. BMC Musculoskeletal Disorders 2017 18:226 https://doi.org/10.1186/s12891-017-1595-0