FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Et studie publiceret for nylig viser evidens for, at manipulation og/eller mobilisering er en sikker behandlingsmetode, der potentielt kan reducere smerter i nakken og forbedrer funktionsevnen. Multimodale behandlingstiltag, der inddrager flere forskellige behandlingsmetoder, ser ud til at have den potentielt største virkning.

 

Mobilisering og manipulation bliver allerede brugt i vidt omfang af kiropraktorer til at behandle kroniske uspecifikke nakkesmerter, men der er blevet stillet spørgsmål ved virkningen, doseringen og sikkerheden ved disse behandlingsformer samt hvor gode de er i forhold til andre behandlingsformer. Derfor satte en gruppe amerikanske og canadiske forskere sig for at finde svar på hvor godt, manipulation og/eller mobilisering virker og effektiviteten samt bivirkninger ved behandlingerne.

 

Forskerne gennemførte en systematisk litteraturgennemgang og en metaanalyse af 47 randomiserede studier, der sammenligner manipulation og/eller mobilisering med imiteret (sham) behandling, ingen behandling, en sammenligning af de to behandlingsformer samt andre former for behandling eller kombinerede multimodale behandlingsformer. I alt indeholdt de 47 randomiserede studier data fra 4460 patienter, der havde modtaget behandling for uspecifikke nakkesmerter.

 

10 af de i alt 47 studier omhandlede multimodal behandling. Denne form for behandling ser ud til at give den potentielt største virkning, når det drejer sig om at reducere smerte og forbedre funktionsevnen, når man døjer med kroniske uspecifikke nakkesmerter.

 

De øvrige 37 inkluderede studier fokuserede på unimodale tilgange til behandlingen, der involverede manipulation eller mobilisering og træning sammenlignet med imiteret behandling. 6 af de 37 studier blev udvalgt til metaanalyse efter 1, 3 og 6 måneder, og de viste en lille effekt på smerte og funktionsbesvær ved behandling med eller uden tryk og træning i forhold til udelukkende træning.

 

Forskerne kiggede også på bivirkninger i forbindelse med manipulation eller mobilisering af nakken. Blandt de 37 unimodale randomiserede studier rapporterede 12, at der ikke forekom bivirkninger i løbet af studiet. 10 randomiserede studier rapporterede mindre bivirkninger, typisk som forbigående stigning i smerter i behandlingsområdet eller generel ømhed. De resterende 15 studier indeholdt ingen oplysninger om bivirkninger.

 

2 af de 10 multimodale studier rapporterede mindre bivirkninger såsom ømhed i musklerne eller øget smerte eller træthed; et studie rapporterede, at der ikke var bivirkninger i løbet af studiet. De resterende 7 studier beskrev enten ingen bivirkninger eller nævnte ikke, om de forekom i løbet af studiet.

 

Studiet er gennemført af Jan D. Coulter, Cindy Crawford, Howard Vernon, Eric L. Hurwitz, Raheleh Khorsan, Marika Suttorp Booth og Patricia M. Herman (se tilhørsforhold i forskningsartiklen)

 

Ian D. Coulter, PhD, Cindy Crawford, BA, Howard Vernon, DC, PhD, Eric L. Hurwitz, DC, PhD, Raheleh Khorsan, PhD, Marika Suttorp Booth, MS, and Patricia M. Herman, ND, PhD. Manipulation and Mobilization for Treating Chrionic Nonspecific Neck Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis for an Appropriateness Panel. Pain Physician 2019.

 

https://www.painphysicianjournal.com/current/pdf?article=NjIwMQ%3D%3D&journal=119