FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

MR-scanninger af patienter med iskiassmerter relateret til diskusprolaps i forbindelse med patienternes første besøg hos deres behandler har begrænset værdi som prognostisk værktøj. De kan ikke bruges til at stille en prognose for, om en patient vil opnår bedring hurtigere i løbet af det følgende år ved en operation end ved længerevarende behandling hos en kiropraktor.

 

Derfor anbefaler forskere fra Holland, at man er forsigtig med at vælge operation som første løsning på smerter i iskias relateret til diskusprolaps, medmindre smerterne er voldsomme eller resultatet af MR-scanningerne ikke stemmer entydigt overens med nerverodskompression.

 

I stedet bør patienter med iskiassmerter gennemgå et længerevarende behandlingsforløb hos en kiropraktor, inden man foretager en MR-scanning og indstiller en patient til operation.

 

Desuden fortæller de hollandske forskere, at omfanget af en diskusprolaps ikke er afgørende for, hvor hurtigt en patient bliver smertefri. Patienter med nerverodskompression oplevede færre smerter end patienter uden i løbet af en 1-årig opfølgningsperiode, uanset om de da havde gennemgået en operation eller havde modtaget længerevarende behandling hos en kiropraktor.

 

Det skriver forskerne i den videnskabelige artikel Prognostic value of magnetic resonance imaging findings in patients with sciatica offentliggjort i Journal of Neurosurgery: Spine (link herunder).

 

Forskerne er nået frem til deres konklusion ved at studere 283 patienter i alderen 18 – 65 år med iskiassmerter relateret til diskusprolaps. Patienterne blev tilfældigt fordelt i to grupper. Den ene gruppe gennemgik som det første en operation, mens den anden gruppe gennemgik et længerevarende behandlingsforløb hos en kiropraktor, efterfulgt af operation om nødvendigt. Det aktuelle studie viste ingen positiv forskel i bedring hos de patienter, der har fået foretaget en operation tidligt i deres smerteforløb sammenlignet med patienter, der har gennemgået et længerevarende behandlingsforløb hos en kiropraktor.

 

Det er vigtigt at fastslå, hvilke patienter, der kan have fordel af et længerevarende behandlingsforløb hos en kiropraktor inden en eventuel operation, og hvilke patienter, der kan have fordel af en tidlig operation, for iskiassmerter er den mest almindelige neurologiske ryglidelse.  Årligt oplever op til 34 % af alle mennesker iskiassmerter relateret til diskusprolaps. I op til 80 % af tilfældene går smerterne væk af sig selv i løbet af 8 uger efter, at en patient mærker de første smerter. Hvis smerterne er voldsomme og fortsætter i længere tid end 8 uger, kan der være grund til at foretage en MR-scanning og overveje operation, men i mange tilfælde bliver patienter scannet meget tidligere, også selv om der ikke er nogen indikation af et behov for at operere. Det er denne praksis de hollandske forskere gør op med i deres videnskabelige artikel.

 

Prognostic value of magnetic resonance imaging findings in patients with sciatica. Abdelilah el Barzouhi, MD, PhD, Annemieke J. H. Verwoerd, MD, PhD, Wilco C. Peul, MD, PhD, Arianne P. Verhagen, PhD, Geert J. Lycklama à Nijeholt, MD, PhD, Bas F. Van der Kallen, MD, Bart W. Koes, PhD, Carmen L. A. M. Vleggeert-Lankamp, MD, PhD for the Leiden – The Hague Spine invention Prognostic Study Group. Journal of Neurosurgery: Spine 2016 http://thejns.org/doi/full/10.3171/2015.10.SPINE15858