Et nyt forskningsprojekt, der fokuserer på, hvordan sygemeldte med smerter i bevægeapparatet fastholder deres arbejde, har fået økonomisk støtte på 1,5 mill. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

 

Projektet har fået navnet ”Vejen frem – Udvikling af en fælles indsats for forebyggelse, arbejdsfastholdelse og rehabilitering af medarbejdere med muskelskeletbesvær og fysisk krævende arbejde”.

 

Selv om sygefraværet generelt er faldet de seneste år, viser statistikker, at smerter i muskler og led koster rengøringsassistenter og andre med kort uddannelse i fysisk krævende jobs flere sygedage end mange andre arbejdstagere.

 

”Vi er først nu ved at finde ud af, hvordan jobcentre, arbejdsgivere, læger og andre aktører i sundhedsvæsnet bedst samarbejder omkring arbejdsfastholdelse i de tidlige sygdomsfaser hos denne medarbejdergruppe. En af de ting, som vi ved er vigtige, er at det er nødvendigt med kommunikation mellem de forskellige aktører og på tværs af sektorer.” siger seniorforsker Mette Jensen Stochkendahl. Hun tilføjer: ”Det ser også ud til, at der er barrierer i de forskellige faggrupper, der er uhensigtsmæssige i forhold til at hjælpe medarbejdergruppen. Dem bliver vi nødt til at finde løsninger til, hvis vi vil hjælpe med at nedbringe sygefravær.” Derfor vil forskerne i samarbejde med jobcentre, læger og arbejdsgivere udvikle en værktøjskasse med evidensbaserede redskaber målrettet hver gruppe af aktører, der skal fremme, at den ansatte beholder sin tilknytning til arbejdspladsen tidligt i sygeforløbet. Når redskaberne er færdigudviklede vil de blive udbredt via videoer, kurser, apps, podcasts og skriftligt materiale.

 

Udfordringen med at forebygge sygemeldinger og fastholde medarbejdere i job er et samspil mellem helbredsmæssige, sociale og arbejdsmæssige forhold. Tidligere forskning viser, at det især er vigtigt at involvere arbejdspladsen mere, hvis det skal lykkes at integrere indsatser, der kan fastholde medarbejdere på jobbet. Der er desuden behov for at man tænker på tværs af sektorer og med fokus på bedre kommunikation, når det drejer sig om udsatte grupper med komplekse problemstillinger i fysisk krævende jobs som de nævnte.  

 

Seniorforsker på NIKKB og lektor på SDU, Mette Jensen Stochkendahl er projektleder på forskningsprojektet, der desuden har seniorforsker på NIKKB og professor på SDU, Jan Hartvigsen, samt professor Karen Søgaard og lektor Lotte Nygaard Andersen (begge SDU) blandt de i alt 10 forskere fra ind- og udland, der deltager i forskningsprojektet.

 

 

Har du ikke oprettet en bruger endnu? Registrer dig her