FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

I oktober 2010 begyndte de første af 40 kiropraktorer i NIKKB’s forskningsnetværk at undersøge patienter i et projekt om klassifikation og forløb af lændesmerter. Dette netværk er etableret under KIP-Enheden for kiropraktisk praksisforskning ved NIKKB. Siden er hele styrken fordelt på 17 klinikker kommet i gang, og i alt 351 patienter deltager ultimo januar måned i projektet.
Ved første besøg hos kiropraktoren udfylder patienterne et omfattende spørgeskema om deres rygproblem, tidligere ryg episoder, generelle helbred og en række sociale og psykologiske faktorer. Kiropraktoren gennemfører en omfattende standardiseret undersøgelse af lænden og konkluderer på baggrund heraf, hvilken diagnostisk klasse patienten tilhører; fx om der er nerverodspåvirkning, diskogene smerter eller et SI-leds problem.  

Minimum en gang om ugen får vi på NIKKB besked fra klinikkerne om, hvilke patienter der er blevet inkluderet i projektet. Patienterne oprettes så i vores system, så vi kan følge, hvordan det går dem. Hver uge får de sms med spørgsmål om deres rygproblem, og de udfylder supplerende spørgsmål på spørgeskemaer efter 2 uger, 3 måneder og efter 1 år. Det er selvfølgelig lidt en mundfuld for patienterne, så de bliver kontaktet af kiropraktor og MPH studerende Christina Nielsen, efter de har fået den første sms, så hun kan sikre sig, at de forstår hvad de skal gøre, og motivere dem for at holde fast i deres deltagelse. Hvis de forsømmer at besvare sms eller skemaer i forløbet, hører de fra Christina igen.

Oprindeligt var planen, at de 1000 patienter, det er målet at få med i undersøgelsen, skulle rekrutteres inden nytår, men det skulle vise sig at være meget optimistisk.  Det viser sig, at nogle klinikker har ret svært ved at finde projektdeltagere. Dels fordi patienterne ikke må have opstartet behandling, inden de kommer til den pågældende kiropraktor; dels fordi projektundersøgelsen tager lang tid, og det er svært at lade en udvidet projekttid stå i kalenderen, når andre patienter presser på for at få tid den pågældende dag. Selv om projektet ikke afvikles inden for den tidsplan, vi havde skitseret, går det støt fremad, og jeg håber meget, at udsigten til en helt enestående detaljeret viden om kiropraktorpatienter får forskningsklinikkerne til at fortsætte deres store arbejde med projektet.  Til gengæld kan jeg garantere, at der vil gå længe, inden de bliver bedt om at gennemføre et lige så krævende projekt igen.  

Projektet udføres på følgende klinikker:

VEST
Kiropraktisk Klinik, Frederikshavn
Kiropraktisk Klinik, Hadsund
Kiropraktisk Klinik, Hurup Thy
Randers Kiropraktik, Randers
Kiropraktisk Klinik, Vejen
Kiropraktorerne Kongevej, Sønderborg
Kiropraktorerne Hartvigsen & Hein, Odense C
Klinikken Klintevej, Kerteminde
RYGXPERTEN, Nyborg

ØST
Kiropraktisk Klinik, Roskilde
Kiropraktorerne på Axeltorv, København V
Bendix Justesen, København K
Kiropraktorerne Frederiksberg, Frederiksberg C
Kiropraktisk Klinik, Kgs. Lyngby
Rygcenter Hillerød, Hillerød
Kiropraktisk enhed v/Privathospitalet Valdemar, Ringsted