OM NIKKB

NIKKB arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

NIKKB udbyder og videreudvikler efteruddannelse til nordiske kiropraktorer.

NIKKB varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

NIKKB varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Kalender

Endelig er jeg på plass i Odense, både på NIKKB og SDU, og det er med den største glede jeg kan si det. 

Ph.d.-prosjektet jeg skal jobbe med de neste tre årene heter i kortversjon ”Fysisk aktivitet, fitness og den unge rygg”, hvis overordnet formål er å studere ryggsmerter hos de 11-13 årige, samt undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fitness og vanlig brukte kliniske tester for å identifisere potensielle områder for preventive tiltak.

Mitt primære tilholdssted vil være på NIKKB alle årene, men vil også sitte på SDU 1-2 dager i uken.