FORSKNING

NIKKB'S FORSKNINGSENHED

Frem mod 2022 vil NIKKB’s forskning fokusere på at udvikle behandling der er tilpasset den enkelte patient, forske i hvordan vi implementere ny viden i den daglige praksis og forstå muskel- og skeletbesværs livslange udvikling.

Fokus

NIKKB'S RESEARCH STRATEGY 2018-2022

NIKKB's forskningsenhed har udarbejdet en strategi for instituttets forskningsprioriteter i perioden 2018-2022.

Læs den her

Kalender

Rygkirurgi er en ofte brugt måde at behandle lumbal spinalstenose; I USA er lidelsen den mest almindelige grund til rygkirurgi blandt ældre mennesker. Samtidig er der mangel på evidens for effekten af ikke-kirurgiske behandlingsmetoder for lumbal spinalstenose.

 

Derfor gennemførte en gruppe amerikanske forskere et randomiseret klinisk studie, hvor de ville undersøge og sammenligne den kliniske effekt af tre ikke-kirurgiske behandlingsmetoder for patienter med lumbal spinalstenose, nemlig medicinsk behandling, gruppetræning og manuel behandling/individuelle øvelser.

 

Forskerne konkluderer, at en kombination af manuel behandling og individuelle træningsøvelser giver større lindring af symptomerne på lumbal spinalstenose samt fysisk funktionsevne og evnen til at gå på kort sigt end medicinsk behandling eller gruppetræning. På længere sigt viser alle tre behandlingsmetoder forbedringer af evnen til at gå.

 

Studiet blev gennemført som et tredelt randomiseret klinisk studie over 3 år. 259 deltagere i studiet, der alle var over 60 år og led af lumbal spinalstenose, blev tilfældigt fordelt i tre grupper, en gruppe for hver behandlingsmetode. I løbet af seks uger modtog alle deltagerne 2 ugentlige behandlinger med deres tildelte behandlingsmetode. Efterfølgende gik deltagerne til kontrol 2 og 6 måneder efter deres behandling.

 

Alle tre ikke-kirurgiske behandlingsmetoder viste en positiv effekt ved kontrollen 2 måneder efter behandlingen, men en større andel af patienterne reagerede positivt på symptomer, fysisk funktionsevne og evnen til at gå efter manuel behandling og individuelle øvelser end efter medicinsk behandling eller gruppetræning. Ved kontrollen efter 6 måneder var der ingen forskel imellem grupperne i gennemsnitsresultaterne eller responsrate. De præcise tal og en grundigere beskrivelse af studiet kan man læse i originalartiklen i linket nedenfor.

 

Studiet er gennemført af Michael J. Schneider, Carlo Ammendolia, Donald R. Murphy, Ronald M. Glick, Elizabeth Hile, Dana L. Tudorascu, Sally C. Morton, Clair Smith, Charity G. Patterson, Sara R. Piva (se titler og tilhørsforhold I originalartiklen)

 

Schneider MJ, Ammendolia C, Murphy DR, et al. Comparative Clinical Effectiveness of Nonsurgical Treatment Methods in Patients With Lumbar Spinal Stenosis: A Randomized Clinical Trial. JAMA Network Open 2019. https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720073